Agenda: Training zorgen voor getraumatiseerde kinderen (deel 4/9)VOL

Training zorgen voor getraumatiseerde kinderen
Pleegkinderen hebben regelmatig één of meerdere traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Voor u als pleegouder kan het lastig zijn om te weten hoe u hiermee het beste kunt omgaan. In deze training ontdekt u dat het kijken door een ‘traumabril’ naar het gedrag van uw pleegkind een bijdrage kan leveren aan een positieve ontwikkeling van het kind. De training bestaat uit 9 groepsbijeenkomsten van 2,5 uur. De groep bestaat uit maximaal 12 pleegouders die allemaal minimaal 6 maanden voor een pleegkind (0-18 jaar) zorgen. In 8 modules behandelen we belangrijke thema’s. U krijgt de kennis en vaardigheden die nodig zijn om gepast te reageren op de gedragsmatige en emotionele uitdagingen en u leert hoe u het gevoel van veiligheid bij getraumatiseerde kinderen kunt vergroten. Ook verkrijgt u inzicht in het herkennen en ontwikkelen van de krachten van getraumatiseerde kinderen. Bij elke module vindt kennisoverdracht plaats en koppelt u met behulp van werkbladen de opgedane kennis aan de situatie bij u thuis. Daarnaast is er ruimte om ervaringen met andere pleegouders uit te wisselen en tips met elkaar te delen. Voor de laatste bijeenkomst kunt u belangrijke mensen uit uw netwerk uitnodigen.

Tijd
De training is op vrijdagochtend van 09.00-11.30 uur en vindt plaats bij Enver, locatie Heindijk 16 in Rotterdam.

Aanmelden
U kunt zich voor de training aanmelden via uw pleegzorgbegeleider. Voor de training is het van belang dat er een pleegkind bij u is geplaatst op het moment dat u de training volgt. De training is zowel voor startende pleegouders als ervaren pleegouders. In verband met het coronavirus mag er een beperkt aantal personen in onze vergaderruimtes aanwezig zijn. Hierdoor kunnen we maximaal één pleegouder per gezin toelaten. Op die manier kunnen zoveel mogelijk verschillende pleeggezinnen deelnemen aan de training.

 

Locatie:
Enver, locatie Heindijk 16 in Rotterdam.

Datum:
21-10-2022