Contact / Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)

U kunt met vragen en klachten altijd bij uw begeleider pleegzorg terecht. Als dat gesprek niet verloopt zoals u wilt, of als u liever met iemand anders spreekt, kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). De vertrouwenspersoon luistert naar u en geeft informatie en advies over uw positie als pleegouder binnen de jeugdzorg. Ook pleegkinderen kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht.

Onafhankelijk en vertrouwelijk
De vertrouwenspersoon werkt niet voor Enver, maar kent ons goed. U kunt uw verhaal in vertrouwen aan de vertrouwenspersoon vertellen. Dit betekent dat zij uw verhaal niet met anderen bespreekt, behalve als daar heel dringende redenen voor zijn. De vertrouwenspersoon zal dit altijd eerst met u bespreken.