Contact / Pleegouderraad / ‘De nabeschouwing’

Bijeenkomst transitie jeugdzorg: ‘De nabeschouwing’

Voorzitter van de Pleegouderraad, Marian Rink, blikt terug op de drukbezochte thema-avond over de transitie op 26 maart 2014, en wisselt ervaringen uit met Yvonne van Adrichem, manager hulpverlening en portefeuillehouder pleegzorg. 

Enkele maanden geleden drong de Pleegouderraad (POR) in gesprek met de bestuurder van FlexusJeugdplein aan op de organisatie van een themabijeenkomst over de komende transitie van de jeugdzorg. De reden daarvoor was de onrust die we hier en daar hoorden gonzen. Er bleek wat twijfel te zijn over de organisatie van een dergelijke avond. Is de pleegouder wel geïnteresseerd in de komende veranderingen? Of blijft dat ver van hun bed en dus oninteressant? De POR bleef stellig. Ja, was volmondig het antwoord: pleegouders willen graag informatie over de transitie.

De interesse en betrokkenheid is wel gebleken. Pleegouders kwamen in grote getale, wel 111 mensen hebben we geteld op de  thema-avond over de transitie. Al was de locatie voor sommigen wat lastig te vinden, eenmaal binnen kon u de plaats wel waarderen. Met een gemiddelde 8  kunnen we spreken van een succesvolle locatie. Ook het programma, de inhoud van de avond, heeft u klaarblijkelijk goed bevonden. Uit de enquête die gehouden is, bleek dat u de avond gemiddeld met een 8 beoordeelde, net als beide sprekers, het panel en de relevantie van de geboden informatie. De vragen en opmerkingen die u stelde in de enquête worden met zorg bekeken en behandeld.

Net als de bezoekers vond de POR het een zeer geslaagde bijeenkomst. Marian Rink, voorzitter van de POR, en Yvonne van Adrichem, manager hulpverlening en portefeuillehouder pleegzorg, blikken samen nog even terug.

Marian: ‘Wat was dat een succes, de avond over de transitie, heldere informatie, goede sprekers, en voldoende belangstelling!’

Yvonne: ‘Zeker! Door pleegouders en medewerkers druk bezocht en een goede sfeer.

Marian: ‘Pleegouders hebben de avond ook zeer positief gewaardeerd, blijk uit de enquête. Op alle gebieden is het beoordelingscijfer gemiddeld een acht! ‘

Yvonne: ‘Dat is zeker positief. Ik ben persoonlijk wel erg nieuwsgierig naar verbeterpunten of aandachtspunten; die wil ik graag meenemen de organisatie in.’

Marian: ‘Pleegouders hebben met name veel zorgen rond die overdracht van de voogdij, dat blijft toch steeds weer een heikel punt.’

Yvonne: ‘Ja, dat bleek ook uit de avond, terwijl de stelselwijziging – als het om het nemen van de pleegoudervoogdij gaat – voor de meeste pleeggezinnen geen verdere consequenties heeft. Maar, ik vind wel dat we met veel zorg naar dit belangrijke punt moeten kijken. Misschien moeten we hieraan wederom in een thema-avond aandacht besteden. Wellicht een wat kleinere avond waardoor er meer tijd is voor persoonlijke situaties en vragen.’

Marian: ‘Ouders vonden het inderdaad wel jammer dat het nog erg algemeen was waardoor gewenste diepgang en casuïstieke antwoorden nog niet gegeven konden worden.‘

Yvonne: ‘Dat snap ik wel. Belangrijk is dat pleegouders nu een idee hebben van wat er in de breedte gaat veranderen, daarna kunnen we met elkaar meer inzoomen op casuïstiek: verdieping na verheldering.’

Marian: ‘Pleegouders maken zich bijvoorbeeld zorgen dat pleegkinderen, in het bijzonder bij crisis, om financiële redenen steeds meer in de eigen woonplaats geplaatst gaan worden. Ook als dat niet veilig is.’

Yvonne: ‘Vanwege het woonplaatsbeginsel, ja. Maar, dat is hier eigenlijk geen issue. Kinderen afkomstig uit de regio Rijnmond kunnen wij, FlexusJeugdplein, in principe plaatsen waar wij dat zelf goed vinden. Alleen als er een voogdijmaatregel is, kan het wat ingewikkelder liggen. Bij crisispleegzorg is daar geen sprake van.’

Marian: ‘Oke, maar voor de langdurige pleegzorg kan het op termijn nog wel een thema zijn, als de gemeenten in de regio besluiten niet meer in te kopen bij FlexusJeugdplein.

Yvonne: ‘Het risico voor de langere termijn is dat er allerlei (kleine) aanbieders komen en dat pleegouders naar die aanbieders moeten overstappen, of – als pleegouders niet willen overstappen – ze hun pleegkind moeten laten gaan. We zullen zeker ons best doen om te zorgen dat gemeenten bij ons blijven inkopen; in het belang van FlexusJeugdplein, maar zeker ook in belang van de pleeggezinnen.’

Marian: ‘Waar pleegouders ook nog even op wilden terugkomen, is de privacy. Niet zo zeer voor zichzelf of de pleegzorg, maar ten aanzien van de jeugdzorg in het algemeen. Zij zeggen: ‘Goed dat de omgeving steeds meer wordt betrokken bij de hulp, maar kinderen zitten bij elkaar in de klas, op de sportvereniging; dan is het gedaan met de privacy.’

Yvonne: ‘Gezinnen die ondersteuning krijgen, bepalen uiteindelijk zelf wat wel en niet gedeeld wordt en met wie; ook hier geldt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als er bijvoorbeeld geholpen wordt bij het huiswerk maken, dan hoeft men niets te weten over de financiële problemen van het gezin. De hulpverlener begeleidt dit proces en daarbij is zeker ook aandacht voor het omgaan met vertrouwelijke informatie.’

Marian: ‘Al met al hebben pleegouders ons weer veel nieuwe en goede ideeën gegeven voor nieuwe thema-avonden.’

Yvonne: ‘Daar gaan we met de POR zeker naar kijken. Ik heb ook onderwerpen gehoord, die misschien niet direct voor een themabijeenkomst geschikt zijn, maar waar we op een andere manier aandacht aan kunnen besteden.’

Marian: ‘Genoeg stof om over na te denken en mee aan de slag te gaan!’

Mocht u naar aanleiding van de themabijeenkomst nog vragen hebben, of nog fijner, mocht u de POR willen ondersteunen in haar werk, laat het ons dan weten via pleegouderraad@flexusjeugdplein.nl

Marian Rink, voorzitter POR 

 

Meer over de Transitie jeugdzorg:
– Over de transitie (1)presentatie FlexusJeugdpleinpresentatie gemeente Rotterdam
Over de transitie (2)
– Wat verandert er voor pleegzorg? 


Naar overzichtspagina POR