Contact / Pleegouderraad / Informatie over wet- en regelgeving rond pleegzorg

Bronnen voor wet- en regelgeving rond pleegzorg

December 2016 –  Voor veel pleegouders is wet- en regelgeving “ver van hun bed”. Voor hen staat de dagelijkse zorg voor het pleegkind op de eerste plaats, pas daarna zijn wetten en regels belangrijk. Toch is er bij pleegouders wel degelijk behoefte aan informatie over wet- en regelgeving, zo bleek uit onze inventarisatie onder pleegouders.

De verschillende vormen van plaatsingen en situaties van pleegkinderen maakt de materie ingewikkeld. Bij een vrijwillige plaatsing gelden bijvoorbeeld andere regels dan bij een ondertoezichtstelling of een voogdijmaatregel. Dat maakt het soms lastig om een algemeen antwoord te geven op specifieke vragen van pleegouders.

Wim de Jonge, secretaris van de por, heeft zich verdiept in het onderwerp en een overzicht gemaakt van beschikbare informatie. Het overzicht is niet uitputtend, maar geeft wel inzicht in waar u nuttige informatie kunt vinden.

Online
Op fjppleegzorg.nl staat in het Kenniscentrum onder verschillende rubrieken informatie over wet- en regelgeving. Het is een vertaling van de informatie van de landelijke overheid naar de situatie van pleeggezinnen van FlexusJeugdplein.

Op de site van Pleegzorg Nederland staat de Regeling Jeugdwet 2015. Deze regeling bevat onder andere de eisen voor het pleegcontract en de inspanningsverplichtingen van pleegzorgorganisaties. De Regeling pleegvergoeding is onderdeel van de Regeling Jeugdwet.

Literatuur
Het boek Paraplu voor pleegouders bevat juridische informatie gericht op de alledaagse praktijk in pleeggezinnen. Onderwerpen die worden besproken, zijn: pleegouder worden, pleegzorg en de wet, soorten plaatsing, alles over voogdij, rechten en belangen van het pleegkind, van pleegouders, klachtrecht en bemiddeling, recht op omgang, ouders en pleegouders, opvoedingsgrenzen en school, nationaliteitenkwesties, levensbeschouwing, vakanties naar het buitenland, financiën en juridische ondersteuning.

Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen
De NVP heeft een online dossier Pleegzorgland waarin de meest gestelde vragen van pleegouders worden beantwoord. Daarnaast heeft de NVP een helpdesk waar u met (juridische) vragen terecht kunt. Dit kan via e-mail of telefonisch. De helpdesk is er zowel voor leden als niet-leden van de NVP.