Contact / Pleegouderraad / Inloopochtenden

Inloopochtenden, programma 2015 – 2016

Oktober 2015 – Als voorzitter van de pleegouderraad krijg ik nogal eens te horen dat het zo goed is dat we bijeenkomsten organiseren. Pleegouders zijn blij dat er aandacht is voor een onderwerp, maar ook dat men ervaringen kan delen en informatie kan uitwisselen. Blijkbaar hebben veel meer pleegouders die behoefte. Daar ligt dus een mooie uitdaging voor de pleegouderraad: we gaan inloopochtenden organiseren.

Inloopochtenden
De inloopochtend, zoals deze in de pilot gaat starten, is bedoeld voor die ouders die de wat moeilijkere pleegkinderen in huis hebben. Nu bepaalt u natuurlijk zelf of u tot die categorie behoort, want een ieder die daar behoefte aan heeft, is van harte welkom. We gaan niet uit van een bepaalde kindeigen problematiek of diagnose; de pleegouder staat centraal. We zullen gaandeweg het proces zien welke vragen er nog meer liggen bij pleegouders. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat er ook een groep gaat starten voor nieuwe pleegouders of één speciaal voor netwerk- of crisispleegouders. Maar al die mensen zijn nu natuurlijk ook van harte welkom op deze inloopochtenden. De groep zal niet meer dan twaalf ouders bevatten, zodat kleinschaligheid gewaarborgd blijft.

Samen met Rob Kreischer, medewerker pleegzorg van FlexusJeugdplein, zal ik deze ochtenden gaan vormgeven. Wat we gaan bespreken? Nou, eigenlijk alles waar pleegouders zelf mee komen. Het kader is breed, en op ieders lijf geschreven. Pleegzorg is immers maatwerk, we kunnen dat niet via protocollen of formules leiden. Wel is de insteek dat we vol energie afscheid van elkaar nemen; de bijeenkomsten zullen dus een positief karakter hebben. Natuurlijk hopen we op tips en tricks van elkaar, doch alleen al het feest der herkenning zal plezierig aanvoelen!

Omwille van de sfeer van de ochtend, de mogelijkheid om ook moeilijkere zaken te bespreken, is het niet raadzaam om kleine of niet schoolgaande kinderen mee te nemen. Een ieder moet zich kunnen ontspannen en vrij kunnen zijn om zich te uiten. Pleegouders die willen komen, verzoeken we vriendelijk om oppas te regelen voor kleinere kinderen.
En wat betreft de privacy? Alles wat we bespreken, zal binnen de muren van de kamer blijven. FlexusJeugdplein luistert niet mee, maar zorgt wel voor koffie en thee!

U kunt (vooraf) aangeven waarover u het graag wilt hebben, maar gewoon komen luisteren kan ook.

Datum, tijd en locatie
Donderdag 12 en vrijdag 20 november 2015
Donderdag 10 en vrijdag 18 december 2015
Donderdag 14 en vrijdag 22 januari 2016
Donderdag 11 en vrijdag 19 februari 2016.

De bijeenkomsten zijn van 9.30 uur tot 11.30 uur op de locatie Heindijk 16, 3079 PM Rotterdam.

Aanmelden
De inloopochtenden zijn alleen voor pleegouders van FlexusJeugplein. Opgeven via pleegouderraad@flexusjeugdplein.nl.  Meld u snel aan, want vol is vol! Bijeenkomsten met minder dan drie aanmeldingen gaan niet door.

Naar overzichtspagina POR