Contact / Pleegouderraad / Nieuws uit de pleegouderraad

Nieuws van de pleegouderraad

Maart 2017 – Het nieuwe jaar is alweer lekker op gang en de por draait op volle toeren. Gelukkig hebben we versterking gekregen van twee bevlogen pleegouders, waardoor we nu meer kunnen aanpakken. Onlangs heeft ook een oproep aan de achterban twee mensen aangezet om na te denken over het versterken van de por, waar we natuurlijk erg blij mee zijn. Zij komen binnenkort sfeer proeven tijdens onze interne vergadering.

Aandachtspunten
Achter de schermen zijn we behoorlijk druk bezig en in gesprek met FlexusJeugdplein over zaken, zoals de vergoeding van bijzondere kosten, de zorgen rondom de 18plus pleegkinderen en de nieuwe werkwijze van pleegzorg, waarbij wijkgericht werven en vraaggericht begeleiden de grootste items zijn. Voor pleegouders zijn we bezig om samen met FlexusJeugdplein in verschillende gemeenten en wijken een ontmoetingsavond te organiseren.

Fusie
Het bestuur van FlexusJeugdplein heeft ons advies gevraagd over de fusie met Stek Jeugdhulp en TriviumLindenhof, die uiteindelijk in 2018 een feit zou moeten zijn. De por houdt het proces nauwlettend in de gaten, behartigt de belangen en deelt de zorgen van pleegouders.

Themabijeenkomsten
Onze ervaring is dat pleegouders het fijn vinden om ontmoeting met gelijkgestemden en het leren van deskundigen te combineren. We zullen daarom in 2017 met FlexusJeugdplein ook weer een aantal thema-avonden organiseren. U hoort daar binnenkort meer van.

Door middel van artikeltjes zoals deze houden we u op de hoogte van het reilen en zeilen van de por. Heeft u nog tips, aanmerkingen, bespreekpunten of andere input, laat het ons weten! Mail naar por@flexusjeugdplein.nl