Contact / Pleegouderraad / Nieuws van de pleegouderraad

Nieuws van de pleegouderraad

Juni 2017- Het zijn roerige tijden voor de pleegouderraad (por). Op veel gebieden is er werk aan de winkel. Zo worden we betrokken bij de voorgenomen fusie waarin Stek, TriviumLindenhof en FlexusJeugdplein samen Enver vormen, een grote instelling voor jeugd- en opvoedhulp in de regio. Aan ons wordt gevraagd wat pleegouders nu en in de toekomst nodig hebben om de zorg voor pleegkinderen goed te kunnen volbrengen, vooral op gebied van de hulpverlening en begeleiding.

Investeren in de kracht van pleegouders
De por mocht met een aantal pleegouders, Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Pleegouders deelnemen aan een ontwikkelbijeenkomst ten behoeve van het landelijke programma ‘Investeren in de kracht van pleegouders’. Samen zochten we naar antwoorden op de vraag wat pleegouders nodig hebben aan scholing, ondersteuning en netwerk om pleegkinderen een veilig thuis te bieden. Dat de handen ineen worden geslagen en er landelijk wordt gekeken naar wat er nodig is om pleegouders goed te begeleiden, van elkaar te leren en samen te ontwikkelen, is natuurlijk een geweldige, maar ook noodzakelijke stap. Wij vinden het goed om te zien en mee te maken dat er wordt samengewerkt.

Symposium Pleegzorg en gezinshuizen
Ook op het landelijke symposium over pleegzorg en gezinshuizen, op 1 juni jl. was de por goed vertegenwoordigd. Het was een inspirerende dag vol ontmoeting, kennis en nieuwste ontwikkelingen. We hebben waardevolle informatie gedeeld en opgehaald, bijvoorbeeld over trainingen voor pleegkinderen van een jeugdhulpaanbieder elders in het land en een indringende workshop door ervaringsdeskundigen over wat er allemaal verandert voor pleegkinderen als ze 18 worden en welke ondersteuning zij zelf en hun pleegouders daarbij nodig hebben. Theater Boven Water wist op kunstige wijze een aantal persoonlijke verhalen van aanwezigen te verbeelden. Een mooie, goed verzorgde dag, die nog lang nabesproken zal worden.

Pleegzorg Maassluis
Nog dezelfde avond, op 1 juni, was er in de gemeente Maassluis een bijeenkomst voor pleegouders. In het gemeentehuis stond wethouder Keijzer de aanwezige pleegouders, verschillende ambtenaren en vertegenwoordigers van de Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis te woord. Ook FlexusJeugdplein was goed vertegenwoordigd.

Pleegouders werden ontvangen met koffie en gebak, er was ruimte voor een plenaire kennismaking en voor individuele gesprekken. Respect en gezien worden, waren die avond misschien wel de twee belangrijkste ingrediënten, naast elkaar ontmoeten en ervaringen delen. De wethouder sprak zijn waardering uit voor de inzet van pleegouders en gaf aan graag bij te dragen aan de bekendheid van pleegzorg in Maassluis.

Op donderdag 21 september a.s. vindt een vergelijkbare avond plaats in Capelle aan den IJssel. Pleegouders die in Capelle wonen ontvangen hiervoor nog een uitnodiging.

Het waren soms lange dagen. Maar steeds keerde ik vol energie huiswaarts. Wat een goede ontwikkelingen – en ik maak daar deel van uit!

Marian Rink, voorzitter pleegouderraad