Contact / Pleegouderraad / Nieuws van de pleegouderraad

Nieuws van de pleegouderraad

April 2017 De pleegouderraad is druk bezig de laatste tijd. Vooral achter de schermen, maar met en voor u. Uw belang, uw vragen, uw opmerkingen, we nemen het allemaal mee in het overleg dat we meerdere malen per jaar hebben met de bestuurder van FlexusJeugdplein.

Resultaat
Samen met FlexusJeugdplein zijn we met diverse gemeentes het gesprek gestart over het organiseren van lokale bijeenkomsten voor pleegouders. En met succes! In april is er al een bijeenkomst voor pleegouders in de gemeente Albrandswaard. Daarna volgen in ieder geval Capelle aan den IJssel en Maassluis. Wij hopen natuurlijk dat deze bijeenkomsten net zo succesvol zijn als de themabijeenkomsten die we eerder met FlexusJeugdplein organiseerden. Die werden goed bezocht en zeer gewaardeerd, zo bleek uit de reacties in de evaluatieformulieren. Pleegouders gaven daarin ook aan behoefte te hebben aan (bij)scholing rond diverse thema’s. We hebben dat uiteraard teruggegeven aan FlexusJeugdplein en we zijn erg blij dat er nu voor het hele jaar een prachtig trainingsprogramma voor pleegouders ligt.
Ten slotte, hebben we op verzoek van FlexusJeugdplein enkele suggesties gedaan om de risicotaxatielijst te verbeteren. Met het resultaat dat er – volgens ons – nu een betere versie van de confronterende, maar noodzakelijke lijst is.

Meedenken over de nieuwe organisatie
Marian Rink, de voorzitter van de por, deed ook weer actief mee aan de participatiebijeenkomst waar medewerkers van FlexusJeugdplein, Stek Jeugdhulp en TriviumLindenhof samen nadenken over en vormgeven aan de nieuwe fusieorganisatie. Hieronder vindt u een sfeerimpressie.

Metafoor
Als laatste willen we deze prachtige metafoor voor pleegzorgperikelen rondom loyaliteit met u delen: Afgelopen zondag maakte één van de pleegdochters een opmerking waardoor ik later tegen mijn schoondochter zei:”Oooo, die appels en die stam he! We willen als pleegouders zo graag de wind zijn, zodat ze er wat verder van af vallen. Snap ik, zei de schoondochter, maar je hebt wel te maken met de zwaartekracht”.

Laat van u horen
We zoeken steeds het contact met u, want uw input, vragen, zorgen en opmerkingen zijn voor ons zeer belangrijk. We ontvangen dan ook graag bericht van u via pleegouderraad@flexusjeugdplein.nl.

 De pleegouderraad

 

Meedenken over de werkinhoud

Al is het soms moeilijk mezelf los te wurmen uit het gezinsleven, vooral wanneer een noodbedplaatsing wat langer dan gebruikelijk blijft hangen, het levert wel een hoop stof tot nadenken op wanneer je jezelf weer begeeft tussen het werkend volk van FlexusJeugdplein. En stof tot nadenken verjongt, want iedere gedachtegang maakt de hersenen weer soepel en actief.

Ik was dan ook weer verheugd, toen ik de uitnodiging van alweer de derde participatiebijeenkomst in mijn mailbox trof. De derde, want de tweede was voor mij helaas onmogelijk om bij te wonen. Deze bijeenkomst had als thema “werkinhoud”, natuurlijk voor de pleegzorg erg interessant. Want, wat zal er straks worden aangepakt wanneer de drie zo grote instellingen Stek, TriviumLindenhof en FlexusJeugdplein fuseren? En, wat levert dat de pleegouders op?

De drie instellingen zijn allemaal gespecialiseerd in de zorg voor kinderen, maar tijdens de bijeenkomst werd opgeroepen die zorg vooral breed te zien. Niet tot 18 jaar maar tot 99 jaar, riep men zelfs. Want wat is een kind zonder zijn netwerk, zijn ouders, grootouders, begeleiders etc.? Die ontwikkeling juichen we vast allemaal toe, vooral wanneer het de zorg voor het kind betreft, die van niemand van ons mag stoppen bij 18 jaar. Maar hoe dan die zorg continueren? Met welke frequentie, inhoud en vorm? Daar werd in een tafelgesprek uitvoerig over doorgepraat, terwijl aan andere tafels andere aspecten van de inhoud flinke gespreksonderwerpen bleken.

“Out of the box denken”, “eigen initiatief behouden”, “eigen kwaliteit vergroten door elkaar te bevragen, kennis te bundelen, elkaar te consulteren”, om maar wat termen te noemen uit de monden van de kritisch betrokken medewerker. Mijn input bestond vooral uit het aangeven wat het nu doet, in je huis, zo’n pleegkind met alles wat daar omheen hoort aan netwerk en professioneel werk. In twee tafelgesprekken, met ongeveer tien deelnemers, werd er een uur gesproken over kwaliteit, zorg, opvang en begeleiding in het algemeen en over aspecten daarvan in het bijzonder. Het leverde na twee uur meer dan twintig verschillende min of meer doorgesproken stellingen op en daarmee heel wat handvatten voor behoud en verbetering van de kwaliteit.

Energieker dan ik bij aankomst was, vertrok ik na de bijeenkomst. Gevuld met een hoop gedachten, maar vooral met een blij gevoel omdat alle aanwezigen een gemeenschappelijke eigenschap hadden laten zien: zij tonen bevlogenheid en betrokkenheid wanneer het gaat over waar het altijd om zou moeten gaan: de inhoud, het kind.

Marian Rink, voorzitter POR