Contact / Pleegouderraad / Participatiebijeenkomst FlexusJeugdplein

Meedenken en meedoen

Maart 2017Als voorzitter van de por krijg je weleens een uitnodiging waarvan je niet een –twee –drie weet hoe je daar nu vorm aan moet geven. Zo is dat het geval wanneer je als pleegouder je mag mengen tussen de medewerkers. In dit geval ging het om een bijeenkomst over de voorgenomen fusie voor medewerkers van FlexusJeugdplein, Stek Jeugdhulp en TriviumLindenhof. 

De por was al op de hoogte van de fusieplannen tussen de drie instellingen. In het najaar van 2016 hebben we ons als por druk gemaakt over de plannen en een (positief) advies uitgegeven over het traject, en onze aandachtspunten meegegeven. Nu was dan de ontmoeting op de werkvloer, want ook daar zal een verwevenheid na de fusie moeten ontstaan.

Ongeveer 250 mensen uit de drie instellingen kwamen naar de bijeenkomst. In eerste instantie om naar het praatje van de drie directeuren te luisteren. Maar een ieder die dacht dat hij achteroverleunend de middag kon doorbrengen, kwam bedrogen uit. Na het praatje ging men in kleine groepjes uiteen, om te praten over persoonlijke gedachten, wensen en struikelblokken aangaande de komende fusie. De organisatie kreeg zo voor elkaar om alle mensen aan het woord te laten en iedereen hard te laten werken.

Als pleegouder pas je daar niet zo goed in. Ik werk immers niet voor één van de drie instellingen. Toch heb ik mij niet ongemakkelijk gevoeld. Ook ik werd met mijn wensen, ideeën en aandachtspunten gehoord door de verschillende gesprekspartners. En wanneer het niet meteen lukte om alleen met woorden te zeggen wat ik bedoelde, kon ik ook aan de slag met foto’s of met knipsels een collage maken. Dat gaf verbazend leuke resultaten. Zo heb ik gehoord en gezien dat werknemers “aan het eind van de tunnel wel licht zagen”, maar dat men bang was “voor de bananenschil waarover uitgegleden kon worden”. Heldere beelden dus.

Van alles wat gezegd werd, zijn aantekeningen, foto’s en opnamen gemaakt. Dit materiaal wordt bekeken, zodat er een wijze les van geleerd kan worden. Op die manier is er een verbinding tussen de werkvloer en het management, zodat de fusie op alle gebieden een kans krijgt.

Voor mij is weer eens gebleken dat participeren ook leren is. En vooral ook hard werken.

Ik kijk uit naar de volgende bijeenkomst. Ik weet nu al dat ik uitgenodigd ben. Leuk!

Marian Rink, voorzitter por