Contact / Pleegouderraad / Pluim Agjon

De Pluim – ‘Agjon is een warm persoon die echt luistert’

December 2014 – De Pluim is een rubriek, in het leven geroepen door de Pleegouderraad, waarin pleegouders de mogelijkheid hebben om medewerkers van FlexusJeugdplein een compliment te maken over hun werk.

Pleegzorgbegeleidster Agjon Tjin-A-Ton is al twaalf jaar betrokken bij pleegouders Jan en Caroline Mostert. In de afgelopen hebben ze een hechte en vertrouwde band met haar opgebouwd. Pleeggezinnen die haar als begeleider hebben, zijn volgens hen dan ook “grote geluksvogels”.

Jan en Caroline: ‘Bij FlexusJeugdplein werken veel mensen, veel mooie mensen die zich inzetten voor kinderen die in een situatie zijn beland waar ze niet om gevraagd hebben. Eén zo’n mooi mens is onze pleegzorgbegeleidster, Agjon Tjin-A-Ton.

Voordat Agjon onze pleegzorgwerkster werd in 2002, hadden we er al een paar zien komen en gaan. Agjon leerden wij kennen als een warm persoon die echt luistert en dingen ziet die wij nog niet in de gaten hadden. Na twee jaar weekendpleegzorg is Agjon degene geweest die ons overtuigd heeft dat wij langdurige pleegzorg aankunnen. Daar zijn wij in 2004 mee begonnen. Onze oudste pleegzoon had heel wat in zijn “rugzakje” waar we soms wel eens wanhopig van werden, maar dan was Agjon er altijd.

Het was ook Agjon die ons er op wees dat een tweede pleegkind goed voor onze gezinssituatie kan uitpakken. En daarom kwam in 2008 onze tweede pleegzoon in ons leven. Een levendig ventje waar Agjon ook een goede klik mee kreeg.

De rode draad door onze pleegzorg-carrière is Agjon. In al die jaren hebben we een zeer hechte en vertrouwde band opgebouwd. Niet alleen wij, maar zeker ook onze pleegkinderen, die echt niet snel iemand vertrouwen.

En nu is het zover: we moeten afscheid gaan nemen van Agjon. “Dankzij” de herstructurering in de Jeugdzorg vallen wij nu buiten haar regio. Het werk van jaren wordt vanwege een keuze door anderen afgekapt.* En daar balen wij van! Ondanks dat we het gesprek zijn aangegaan met FlexusJeugdplein, waarin we onze zorgen en ook wel angst hebben uitgesproken over hoe het nu verder zal gaan, komt er een einde aan de samenwerking. Maar weet wel: het zijn pleegzorgbegeleiders als Agjon die Pleegzorg tot een succes maken. Gezinnen die Agjon als pleegzorgwerkster gaan krijgen of mogen behouden, zijn grote geluksvogels.’

 

* Noot van de redactie: In 2010 heeft FlexusJeugdplein de keuze gemaakt om gebiedsgericht te gaan werken; om beter aan te sluiten op het (zorg)aanbod in de gemeenten en om de samenwerking tussen verschillende hulpvormen te bevorderen. Voor de pleegzorg is dit geleidelijk doorgevoerd met een omslagpunt in 2012. Toen zijn de pleegouders, die dat nog niet waren, gekoppeld aan een pleegzorgbegeleider in hun woonplaats. Hierop zijn op basis van zwaarwegende inhoudelijke redenen enkele uitzonderingen gemaakt. Met andere woorden: voor de meeste pleeggezinnen geldt dat zij nu al een begeleider hebben die gekoppeld is aan de woonplaats van pleegouders. Een wisseling van begeleider om die reden, is dan ook meer uitzondering dan regel.