Contact / Pleegouderraad / Pluim – Johanna

De Pluim – ‘Johanna geeft ons inzicht in mogelijkheden’

Oktober 2017 – De Pluim is een rubriek, in het leven geroepen door de Pleegouderraad, waarin pleegouders de mogelijkheid hebben om medewerkers van FlexusJeugdplein een compliment te maken over hun werk. Deze keer gaat er een pluim van familie Meerkerk naar pleegzorgbegeleider Johanna Kuiken. 

De stabiele factor
De familie Meerkerk wordt begeleid door pleegzorgbegeleider Johanna en is daar erg tevreden mee. Volgens Jan en Arina Meerkerk is Johanna als begeleider een stabiele factor voor hen als gezin: ‘Ze is van onschatbare waarde en we hopen nog een jarenlange fijne samenwerking met haar te hebben.’ Naast pleegouders zijn Jan en Arina ook een tienermoederopvang gestart. De pleegzorg en tienermoederopvang wordt naast het werk van Jan uitgevoerd. Hij neemt al enkele jaren ouderschapsverlof op waardoor hij 75% werkt en hierdoor de middagen vrij heeft. Arina neemt de verdere zorg van de pleegkinderen en tienermoeders op zich en is daardoor volop aan het managen om alles in goede banen te leiden.

Het is fijn als iemand met je meekijkt
De familie Meerkerk vertelt: ‘Op 1 november 2010 zijn we voor het eerst pleegouders geworden bij FlexusJeugdplein. Het eerste kind is bijna vijf maanden bij ons geweest, waarna hij bij z´n oma is gaan wonen. Enkele weken daarna werden wij gevraagd voor de opvang van twee peuter broertjes, zij zijn nu nog in ons gezin, dus al zo´n zes en een half jaar. Na twee jaar werden wij opnieuw gebeld voor een tijdelijk opvang van een jongetje van elf maanden. Momenteel is deze jongen ook alweer meer dan vier en een half jaar in ons gezin en is de plaatsing overgegaan van tijdelijk naar langdurig. Omdat Johanna toen als begeleider in ons gezin is gekomen, heeft zij de periode van verschillende crisisopnames in ons gezin meegemaakt, alsmede de start van onze tienermoederopvang. Het mooie van Johanna is dat zij niet alleen ons gezin door en door kent, maar ook dat zij kritische vragen en opmerkingen durft voor te leggen over wat wij kunnen bieden als pleegouders en wat daarin onze mogelijkheden zijn. Wij hebben dat als pleegouders echt nodig want de wil is soms groter dan het vermogen en dan is het fijn als iemand met je meekijkt. We kunnen altijd een beroep op haar doen, via de telefoon, e-mail of WhatsApp.’

Unieke begeleiding
Jan en Arina geven aan dat hun dynamische gezin, net zoals in elk pleeggezin, eigen ups en downs kent: ‘Wat is het dan heerlijk als je een pleegzorgbegeleider hebt die een luisterend oor wil bieden en je dan ook nog van advies wil voorzien. Die je soms zomaar op onverwachte momenten belt om te vragen hoe het gaat. Dat lijken kleine dingen, maar zijn van onbeschrijfelijke waarde. Haar begeleiding is wel uniek te noemen, overkoepelend en individueel, vooral praktisch, specifiek op ons gezinsleven gericht zonder daarbij het welzijn van de pleegkinderen uit het oog te verliezen. Want, ook voor de pleegkinderen heeft ze alle belangstelling en de nodige tijd beschikbaar. Zo komt zij op de school van de kinderen en is zij aanwezig bij belangrijke besprekingen. Haar afspraken komt ze altijd na en ze is vrijwel altijd keurig op tijd. Ook denkt zij altijd met ons mee over de tijdstippen en plaatsen van overleg en ouderbezoeken, zodat we zo min mogelijk verzuim van werk en reistijd hebben. Johanna blinkt niet uit vanwege bijzondere situaties bij ons, maar juist het alledaagse, juist daarom is het gewone zo bijzonder!’

Familie Meerkerk, bedankt voor het delen van jullie verhaal.
De pleegouderraad