Contact / Pleegouderraad / Pluim / Pluim(en), voor mijn beide begeleiders!

Oktober 2018 – Op de oproep voor de ‘Pluim’ reageerde Sandra niet eenmaal maar tweemaal! Sandra vertelt: ‘Aan goede pleegzorgbegeleiding heb ik totaal geen gebrek. Ik ben gezegend met twee goede begeleiders tijdens mijn pleegzorgervaringen.’ Sandra is een alleenstaande pleegmoeder, met een biologische dochter met autisme. Daardoor biedt zij een structuurvolle opvoeding, met veel duidelijkheid.

Haar pleegzoon ontmoette Sandra zo’n drie jaar geleden, toen zij een plaatsje had voor een kind voor vakantieopvang. Het jongetje, destijds 4 jaar, heeft toen drie weken gelogeerd in haar gezin, terwijl de crisisopvangouders op vakantie gingen met hun gezin. ‘Die periode was zo gezellig dat ik mij daarna heb opgegeven voor de cursus tot langdurige pleegouder’, vertelt Sandra. ‘Ik vond het gewoon echt jammer dat hij weer wegging bij ons. In die periode werd ik begeleid door de begeleider van het andere crisisgezin, Michelle Westra. Zij steunde mij heel goed en was echt betrokken. Ik vond het dan ook bijzonder dat zij aanwezig was bij het eindgesprek van de cursus tot pleegouder. Michelle vertelde me dat mijn vakantie-jongen moeilijk plaatsbaar was en hoopte dat ik mij voor langdurige opvang van hem zou willen opwerpen. Daar heb ik even over nagedacht en overlegd met mijn dochter. Zulke belangrijke beslissingen neem je tenslotte niet zonder overleg. We waren er snel over uit, mijn dochter en ik, maar toen moesten we nog een kamertje maken.’

‘In november kwam hij uiteindelijk bij ons wonen. Een best heftige tijd volgde daarop. Zijn biologische moeder overleed na een ziekbed en periode van coma. Michelle was daar, waar wij haar nodig hadden’, vertelt Sandra. ‘Ze nam samen met mijn pleegzoon afscheid van zijn moeder en was er ook op de begrafenis. ‘

‘Intussen kreeg ik natuurlijk een “eigen” pleegzorgbegeleider, Bertram, omdat Michelle in een ander gebied werkt. Hij werd mijn vaste begeleider, nu alweer langer dan een jaar. Ook over hem ben ik supertevreden. Hij is eerlijk en oprecht, maar met respect en zorg. Hij geeft altijd snel en duidelijk antwoord en heeft goede adviezen. Nu ook bijvoorbeeld, nu ik in gesprek ben over een crisis-bijplaatsing, zegt hij dat ik goed moet opletten dat ik mijzelf niet voorbij loop. ‘Sandra’, zegt hij dan, ‘je hebt een heel beschadigd pleegkind, complex, met PTSS en een hechtingsstoornis.’ Zelf ervaar ik dat niet zo, maar waarschijnlijk komt dat door de enorme klik die mijn pleegzoon en ik hebben.’

‘Intussen is mijn pleegzoon 6 jaar en gaat hij naar een cluster 4 school in Rotterdam. Hij heeft het goed naar zijn zin’, zegt Sandra blij. Of de juf ook zo blij is, durft Sandra niet zo snel te zeggen; ‘Op school is hij best pittig heb ik gehoord. Gelukkig kan ik op de steun van Bertram rekenen, ook bij schoolgesprekken.’

Bertram en ook Michelle, bedankt voor jullie betrokkenheid, jullie steun en begeleiding, namens een heel tevreden pleegmoeder.