Contact / Pleegouderraad / POR interview voorzitter

POR – Interview door de oude voorzitter met de nieuwe voorzitter van de pleegouderraad

Onder het genot van een voortreffelijke (zelfbetaalde) lunch in Bazar aan de Witte de Withstraat in Rotterdam gingen de oude en de nieuwe voorzitter van de Pleegouderraad (POR) van FlexusJeugdplein met elkaar in gesprek. Rita van der Lubben heeft na zes jaar het voorzitterschap overgedragen aan Marian Rink en stelt Marian drie vragen, zodat u de nieuwe voorzitter beter leert kennen.

Wat heeft je ertoe gebracht om pleegouder te worden?
‘Ik heb mijn werk mee naar huis genomen’, vertelt Marian. Ze heeft jarenlang gewerkt als kindertherapeute annex groepsleidster waarbij ze veel kinderen tegenkwam die baat zouden hebben bij een fijne, vertrouwde gezinsomgeving om in op te groeien. Als groepsleidster draaide ze onder andere slaapdiensten, die – door de komst van haar twee biologische kinderen – thuis steeds moeilijker waren in te passen. Samen met haar echtgenoot heeft ze toen besloten om minder te gaan werken en thuis een “pleegkind-met-zorg” op te vangen. Hierna volgden nog zeven pleegkinderen-met-zorg, waarvan er vier nog steeds bij hen wonen. Marian hoopt binnenkort te gaan verhuizen naar een huis met voldoende ruimte voor acht personen, waarvan er vier extra ruimte (letterlijk en figuurlijk) nodig hebben.

Hoe ben je ertoe gekomen je beschikbaar te stellen als nieuwe voorzitter van de POR?
Marian vertelt dat ze ongeveer drie jaar geleden is ingegaan op een uitnodiging van de POR, waarbij pleegouders werden uitgenodigd mee te denken over speerpunten voor de POR. Deze kwalitatief goede avond resulteerde in een aspirant lidmaatschap van de Pleegouderraad, waarvoor Marian zich – ter oriëntatie van een half jaar – wilde inzetten. In deze periode nam ze een pleeg-zorg-baby op in haar gezin, waardoor ze uiteindelijk de keuze maakte te stoppen met werken. Als pleegzorg-gezinsmanager heeft Marian haar handen vol, maar toch mist ze het anders – min of meer beroepsmatig – bezig zijn. Dit heeft haar ertoe doen besluiten zich beschikbaar te stellen als nieuwe voorzitter van de POR. Hierbij is ze gesterkt door de intentie van de huidige POR-leden om gezamenlijk de belangen van de pleegouders te behartigen.

Heb je goede voornemens als voorzitter van de POR?
Marian streeft ernaar dat iedere pleegouder die lid is van de POR een ‘gehoorde’ inbreng kan blijven leveren. Dit opdat het beleid van FlexusJeugdplein vanuit de POR scherpgesteld kan blijven worden. Ook wil ze dat de POR bereikbaar blijft voor pleegouders en ondersteunt ze de initiatieven van de POR om contact te blijven zoeken met de pleegouders. Dit tweerichtingsverkeer komt onder andere tot uitdrukking in het organiseren van themabijeenkomsten voor pleegouders en het regelmatig bevragen van de leden van de schaduw-POR. Zoals Marian zelf aangeeft: ‘De POR staat wat mij betreft voor het op een constructieve wijze samen vormgeven aan pleegzorg.’

We sluiten het interview af met het maken van een ‘selfie’, waarbij een medewerker van Bazar aan ons “geklungel” een einde maakt door bovenstaande foto van ons te maken. Links ziet u de nieuwe voorzitter Marian Rink, rechts oud-voorzitter Rita van der Lubben.

 

Naar overzichtspagina POR