Contact / Pleegouderraad / POR nieuws

POR – Achter de schermen

Augustus 2018 – Misschien wat stilletjes, maar zeker niet uit beeld, werkt de POR samen met Enver gestaag verder aan het pleegzorgbeleid. Wat wij zoal gedaan hebben de laatste periode vertellen we u in dit artikel.

Tweede bestuurder
Eén van de meest belangrijke acties van de afgelopen periode was onze invloed op de benoeming van de tweede bestuurder voor Enver. De POR nam deel aan de klankbordgroep en zat aan tafel met de ondernemingsraad, cliëntenraad, raad van toezicht en de huidige bestuurder van Enver. Gezamenlijk zijn we tot een – volgens ons – wijs besluit gekomen. De POR is blij met de manier waarop de werving en selectie plaatsvond en vond het leerzaam en nuttig om deel te nemen aan het proces. De POR is ook blij met de gekozen bestuurder: Arlette Sprokkereef-Pons. We hebben echt het idee dat we “de beste vis uit zee gehaald hebben” en zien de toekomst met de twee bestuurders van Enver met vertrouwen tegemoet. Stapje voor stapje krijgt Enver de vormen die we gezamenlijk bedacht hebben in het voortraject.

Bijeenkomst documentaire Alicia
Op 17 april heeft de POR, samen met verschillende Enver medewerkers, een interessante publieke dialoogsessie bijgewoond in Arminius te Rotterdam. De bijeenkomst had als thema chronisch getraumatiseerde kinderen in de jeugdhulp. Aanleiding was de documentaire Alicia van Filmmaakster Maasja Ooms en producent Willemijn Cerutti. ‘Alicia’ volgt de dramatische geschiedenis van een meisje van 9 tot 13 jaar in de jeugdzorg, de documentaire is hier terug te zien.

Op de avond werden fragmenten getoond uit de documentaire en spraken gastsprekers over diverse gerelateerde onderwerpen. Ook al liep de avond anders dan verwacht, mede vanwege technische problemen (stroomvoorziening), de aanzet tot een dialoog is daar wel gezet. We vertrouwen in een voortgang van het proces gedurende dit jaar. Binnen Enver is er aandacht voor deze kinderen in het plan: ‘Ieder kind een gezin.’

Pleegoudertevredenheidonderzoek Enver
In het voorjaar van 2018 rondde Enver, nog onder de naam FlexusJeugdplein omdat het over 2017 ging, het pleegoudertevredenheidonderzoek af. De opbrengst van dat onderzoek wordt nu in kaart gebracht. Zodra de resultaten en verbeterpunten duidelijk zijn, zal de POR daarover natuurlijk in gesprek gaan. In de volgende nieuwsbrief brengen wij u daarvan op de hoogte.

Speerpuntenplan
Ons speerpuntenplan ligt ter vaststelling bij de directie en het management van Enver. In het plan zijn wij ambitieus, willen wij ons richten op de organisatie, het landelijk beleid en natuurlijk op u als pleegouder. U kunt dit plan over enkele weken vinden op deze website, www.enver-pleegzorg.nl, of via uw pleegzorgbegeleider opvragen.

Week van de Pleegzorg 2018
Met het uitje van Jump XL nog in het achterhoofd zijn wij druk bezig een leuke avond te organiseren in het komende najaar, tijdens de Week van de Pleegzorg 2018. Jump XL en de binnenspeeltuin Monkey Town was een mooie dag, die bijna niet te evenaren is. Maar wij doen ons best! Terugkomend op die dag: met uw tips en ideeën zijn wij nog volop bezig. In het komende najaar wordt het uitje een avondje uit. Daarin willen we een combinatie van plezier en nuttige informatie maken. Meer informatie hierover volgt.

Landelijke ontwikkelingen
De POR volgt de ontwikkelingen van de NVP en Pleegzorg Nederland. Zij vormen nu samen met andere pleegouders het programmateam Versterken van de kracht van pleegouders. Wilt u meer weten over dit programma of een bijdrage leveren aan het versterken van de kracht van pleegouders? Neem een kijkje op de site.

De POR