Contact / Pleegouderraad / Nieuws van de pleegouderraad

Nieuws van de pleegouderraad

Oktober 2017 – Een drukke bewogen tijd, zo typeren wij deze periode. In de aanloop naar de fusie met TriviumLindenhof en Stek, wordt er een groot beroep gedaan op de por. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee, onze stem wordt gehoord en met onze adviezen mogen we bijdragen aan een volgens ons nog betere hulpverlening.

Niet alleen zijn we bezig met alle ontwikkelingen in het fusietraject, ook de zaken vanuit het hier en nu hebben onze aandacht. Zo zijn we aanwezig bij gemeentelijke avonden voor pleegouders, maken we gebruik van ons adviesrecht inzake de pleegoudertevredenheidstoets en hebben we leuke plannen geopperd voor een uitje in de Week van de Pleegzorg, de ontmoet- en activiteitenochtend bij Monkey Town en Jump XL.

Tijdens onze vergaderingen komen we gezamenlijk ook nog op vernieuwende aanvullende adviezen die wij bespreken met het bestuur van FlexusJeugdplein. Zo heeft de invulling van nieuwe thema-avonden steeds weer onze aandacht en stellen we voor om een klik-evaluatie in te voeren, bij alle nieuwe pleegouders. Daarin wordt gekeken naar de klik tussen nieuwe pleegouders en hun nieuwe begeleider. Ook uw reacties op onze “Vragen aan de achterban” voor artikelen in de nieuwsbrief, levert ons gespreksonderwerpen op. Wij nemen uw vragen om extra vakantieopvang, cursussen beter voor onszelf zorgen en extra faciliteiten om het beter vol te houden voor u mee naar de manager pleegzorg en de bestuurder van FlexusJeugdplein.

Zijn er voor u nog punten die u graag aan bod ziet komen bij de por? Of wilt u meedenken en meepraten? Dat kan zeker! U kunt ons bereiken via e-mailadres pleegouderraad@flexusjeugdplein.nl.