Contact / Pleegouderraad / POR – Wat vindt u van de fusie?

POR – Wat vindt u van de fusie?

December 2017 – Op 1 januari 2018 gaan FlexusJeugdplein, Stek Jeugdhulp en TriviumLindenhof fuseren en vormen zij samen de nieuwe organisatie Enver. Dat raakt natuurlijk ook de pleegzorg. De pleegouderraad vroeg aan de pleegouders in de schaduw-por waar wensen en zorgpunten zitten rondom de fusie.

Over deze fusie weten pleegouders nog weinig, tenminste dat is de reactie die wij kregen. Sommige pleegouders hopen er ook weinig van te gaan merken. U zou wel graag willen weten of de cultuur zoals we die van FlexusJeugdplein kennen doorslaggevend wordt voor de cultuur na de fusie en u hoopt dat veel bij het oude blijft. Over voordelen heeft u nauwelijks opmerkingen, nadelen worden er daarentegen wel genoemd. Zo is een pleegouder bang dat er te veel tijd gaat zitten in interne zaken en het lang gaat duren voor de juiste zorg op de juiste plaats is. Door een grotere instelling te creëren ontstaat er misschien meer afstand tussen de cliënt en de zorg.

De transitie- en verandermoeheid wordt ook genoemd: in 2015 is er heel erg veel, te veel, veranderd met de invoering van de jeugdwet. Het begint nu (na 2 jaar) pas allemaal een beetje te lopen en mensen weten nu zo’n beetje wat hun plekje is en het begint te wennen. ‘Laten er alsjeblieft niet wéér veranderingen komen. We willen nu weleens een poosje deze pleegzorgbegeleider houden’, stelt een pleegouder.

Vaak zie je bij groter wordende organisaties dat de duidelijkheid en transparantie afneemt. Pleegouders hopen dat het eerder duidelijker voor hen gaat worden. De gevolgen voor het personeel worden meer dan eens genoemd. Leidt de fusie tot banenverlies en wat gaat dat dan voor gevolgen hebben voor de pleegouders? ‘Krijgen we wederom met een gigantische stoelendans te maken? Want een fusie vraagt altijd veel van de medewerkers qua onderlinge afstemming.’

Verschillende pleegouders gaven aan in de Week van de Pleegzorg voor het eerst de naam Enver gehoord te hebben. Pleegouders verwachten dan ook aan dat ze er nog verder over geïnformeerd worden via FlexusJeugdplein. Met name over wat er voor hen gaat veranderen. Pleegouders vragen zich af of er vaste regels komen: ‘Nu is het al zo dat iedere begeleider zijn eigen regels heeft. Misschien is het handig om hier een vast protocol in te hebben. Zoals zaken als een eigen kamer, regels met betrekking tot bezoeken biologische ouders, zaken omtrent vergoedingen, etc.’

 

De pleegouderraad

 

Mede naar aanleiding van de vragen en opmerkingen van pleegouders vertelt bestuurder Jacques Bovens in deze nieuwsbrief graag meer over de fusie en wat dit voor pleeggezinnen betekent. Lees interview > Uiteraard kunt u met vragen ook altijd bij uw pleegzorgbegeleider terecht.