Contact / Pleegouderraad / POR – Vragen aan de achterban

Oktober 2018 – De POR stelde dit keer de vraag aan de achterban over de privacywetgeving en pleegzorg. Hier kregen wij helaas summier antwoord op. Dat er geen bijzonderheden te melden zijn over de privacywetgeving kunnen wij ons nauwelijks voorstellen. Wij kunnen ons wel voorstellen dat er al zo veel over gezegd en geschreven is, met name door bedrijven, dat we het onderwerp een beetje zat zijn. Ook zal menigeen van ons vinden dat we erg echt wel zorgvuldig omgaan met de privacy van onze pleegkinderen.

Vooral crisispleegouders geven aan blij te zijn met de nieuwe wetgeving. Zij zien deze vooral positief, mede omdat zij nog weleens geheime plaatsingen hebben. Op deze manier is het makkelijker om te melden dat je de gegevens van het kind beslist niet wilt laten delen door de desbetreffende instantie!

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze leefomgeving. Feit is, dat een social mediagebruiker al snel andermans privacy schaadt. Natuurlijk is het zaak de privacy van uw pleegkind te beschermen. Op internet vinden we wat algemene afspraken over privacy bij pleegzorg. Zo stelt men dat de privacy van uw pleegkind te bewaken is door geen bericht via social media te delen waarin de naam van uw pleegkind wordt genoemd, uw pleegkind wordt ‘getagd’ of op een herkenbare wijze wordt beschreven. Daarnaast bewaak je de privacy door geen foto, film of geluidsfragment via social media te delen waarin uw pleegkind is te zien of te horen. Zijn er mensen die u graag op de hoogte houdt van de activiteiten van uw pleegkind? Overweeg dan eens op een andere manier dan via social media informatie over uw pleegkind te delen. Bijvoorbeeld via een besloten facebookpagina, WhatsApp of per email.

Komt u met (de ouders van) uw pleegkind overeen dat u berichten, foto’s, films of geluidsfragmenten over uw pleegkind via social media mag delen?
Dan zijn dit tips:

  • Berichten op social media zijn altijd vindbaar, ook in de toekomst. Hoe leuk is een foto over tien jaar?
  • Deel berichten eerst met de ouders en dan pas met social media.
  • Stem regelmatig af of iedereen het gebruik van social media leuk vind.

Tenslotte zit het pleegkind zelf vaak ook op social media. Belangrijk is het om afspraken met uw pleegkind te maken over het contact dat hij/zij heeft met de eigen familie: de digitale bezoekregeling. Met wie houden ze contact, via welk medium en hoe vaak?

Vraag is wel hoe we omgaan met anderen die opnames maken van onze pleegkinderen. Denk hierbij aan scholen en sportverenigingen, maar ook aan die buurvrouw die ongevraagd en vooral ongewenst beeldmateriaal van kinderen maakt. Hoe daarmee om te gaan? Een gesprek aangaan als mogelijk is en anders zo veel mogelijk ontwijken zou hier het advies zijn. Mensen zijn en blijven soms vreemde wezens…

Zaak is natuurlijk wel dat we op een gezonde manier omgaan met privacy en niet doorslaan naar een leven in anonimiteit. We hoorden een verhaal over een andere pleegouder uit de andere kant van het land. Zij kreeg het advies van haar pleegzorgbegeleider dat ze de foto’s van haar pleegkinderen, die ze in de woonkamer had hangen, moest verwijderen. Dit in verband met de nieuwe privacywetgeving. Nu hebben wij die foto’s zelf niet gezien, maar enige vraagtekens ontstaan wel bij het aanhoren van dit bericht. Gaan we dan niet te ver?

 

In de volgende nieuwsbrief stellen we vragen over dit onderwerp aan een AVG deskundige.