Contact / Pleegouderraad / POR – Vragen aan de achterban

Vragen aan de achterban – Forum voor pleegouders

Februari 2014 – De Pleegouderraad (POR) is ontzettend blij met de forse uitbreiding van haar achterban, de Schaduw-POR. Inmiddels heeft de POR een achterban die bestaat uit zo’n 160 betrokken pleegouders die regelmatig van informatie worden voorzien en worden bevraagd met betrekking tot diverse onderwerpen. Als lid van de achterban wordt u als eerste geïnformeerd over actuele zaken, themabijeenkomsten, etc. FlexusJeugdplein heeft zo’n 900 pleegouders en de POR wil graag (discreet) contact met alle pleegouders. Aanmelden is simpel, u meldt uw e-mailadres aan de Pleegouderraad: pleegouderraad@flexusjeugdplein.nl.

Pleegouderforum iets voor u?
Recent heeft onze achterban gereageerd op vragen van de POR met betrekking tot het Forum voor pleegouders dat sinds korte tijd te vinden is op de website van FlexusJeugdplein. Uit de antwoorden blijkt dat ruim een derde van de pleegouders die de vragen beantwoord heeft, nog niet van het bestaan van het Forum op de hoogte is. Ongeveer een gelijk aantal mensen heeft ook niet veel belangstelling voor een forum, zij kiezen liever voor een ‘face-to-face’ benadering en voor adviezen naar hun begeleider pleegzorg gaan. Gelukkig maar, want natuurlijk is en blijft dat een zeer belangrijke bron van informatie, steun en begeleiding!

Zorgen rond het fenomeen “Forum” hebben overwegend te maken met privacy gevoelige zaken, maar er is ook een huivering voor wat betreft de negatieve klank die een dergelijk Forum kan krijgen. Pleegouders menen vooral voordelen te halen uit een forum als het gaat om praktische zaken, zoals adviezen over juridische kwesties tot heel praktisch het aanbieden van tweedehands spullen als fietsen.

Tot op heden hebben weinig van de ondervraagde pleegouders contacten met andere pleegouders via sociale media. De contacten die er zijn, zijn vaak face-to-face, bijvoorbeeld tijdens koffieochtenden. Ook hier is de angst dat te veel privacygevoelige informatie zo maar ‘in de ether’ rondslingert voor hen de reden om dit niet te proberen. Deze nauwlettendheid en zorgvuldigheid siert de pleegouder. Voor alle duidelijkheid stellen we nog even dat het uitlekken van privacygevoelige informatie nooit de bedoeling van het Forum is. Tenslotte mag gesteld worden dat een groot deel van de ondervraagde mensen een forum wel op prijs zal stellen, doch met de restrictie dat dit heel zorgvuldig wordt opgezet; goed beveiligd, met een restrictie aan de onderwerpen die er aan bod kunnen komen, zodat er geen ‘klaagbank’ van gemaakt kan worden en de privacy van kind en gezin in acht wordt. De organisatie FlexusJeugdplein wordt door onze achterban meerdere malen uitgenodigd om succesverhalen en overwegingen te posten, zodat er feeling blijft met de organisatie. Leuke tip voor FlexusJeugdplein?

Kijk eens rond op het Forum voor pleegouders en plaats uw bericht: http://enver-pleegzorg.nl/forum/

 

Naar overzichtspagina POR