Contact / Pleegouderraad / Vakantie met een pleegkind

Vakantie met een pleegkind

Zomer 2017 – Op de oproep aan pleegouders in de schaduw-por om ervaringen en tips rond de vakantie te delen, kwamen veel reacties. Het antwoord van pleegouders was vaak dat hun plannen hetzelfde zijn als die van “normale gezinnen”. Wat heerlijk om te horen dat voor al die pleegkinderen het leven “zo gewoon” is! De vele (praktische) tips die we van pleegouders ontvingen, hebben we voor u op een rij gezet.

Tijdverdrijf
De invulling van vakantiedagen is voor pleeggezinnen heel verschillend. De één stelt: ‘Alles op een laag pitje, niets hoeven, dat vinden onze pleegkinderen ook heerlijk.’ Bij anderen is de ervaring dat de vakantie juist extra spanning oproept. Zo vertelt een pleegouder: ‘Mijn pleegdochter heeft veel behoefte aan dagelijkse structuur en in de vakantie is er minder dagritme van opstaan en naar school gaan. Contact met de hulpverlening is in deze periode intenser, omdat de spanning wat oploopt.’

Veel (pleeg)kinderen hebben de eerste vakantieweek nodig om tot zichzelf te komen en te wennen aan het vakantieritme. Die omschakeling kost tijd. Een goede verdeling tussen uitjes en rust is volgens pleegouders een must. Zij geven de tip om een planning te maken van wat je wilt gaan doen en waarheen je wilt gaan. ‘Doe niet iedere dag een uitstapje, maar probeer het te verdelen. Zo blijft het zoveel mogelijk rustig en stabiel.’, schrijft een pleegouder. Een andere pleegouder adviseert: ‘Wat het plan ook wordt: maak de afspraken voor de vakantieperiode duidelijk aan je pleegkind.’

Op reis
Zorg voor je op reis gaat om toestemming van de Jeugdbescherming en/of ouders met gezag. Zeker als de voogdij bij een instelling ligt, is het noodzakelijk om van hen een toestemmingsverklaring te hebben, in het bijzonder wanneer er wordt gevlogen. Een pleegouder vertelt dat zij een blanco toestemmingsverklaring van de jeugdbeschermer krijgt, die zij zelf kan invullen. Dat is handig als je je reis nog niet helemaal hebt uitgestippeld.

(Medisch)paspoort
Het is niet vanzelfsprekend dat er een geldig paspoort is voor een pleegkind, of dat een paspoort (eenvoudig) aan te vragen is. Let daar dus goed op, speciaal wanneer je pleegkind officieel staatloos is. Een pleegmoeder die vaak crisisplaatsingen heeft, schrijft: ‘Het is rond de vakantie voor ons altijd weer spannend of het pleegkind een paspoort heeft. Als gezin plannen we onze vakantie vaak laat en gaan we niet zo ver weg, dus gelukkig gaat het meestal goed.’ Andere pleegouders blijven in Nederland, waardoor een paspoort simpelweg niet nodig is.

Voor alle medicijnen die onder de opiumwet vallen, waaronder stevige pijnstillers, ritalin, slaap- en kalmeringsmiddelen, moet u een medische verklaring of een ‘Schengenverklaring’ kunnen afgeven. Ga voor meer informatie over reizen met medicijnen naar de website van de rijksoverheid en regel het tijdig.

Een medicijnpaspoort, ook wel geneesmiddelenpaspoort of Europees Medisch Paspoort genoemd, is géén reisdocument, maar somt wel op welke medicijnen worden gebruikt of waarvoor overgevoeligheid bestaat. Dit is handig als u in het buitenland een apotheek of arts bezoekt. Uw huisarts, apotheek of specialist geeft het medicijnpaspoort af.

Neem medicijnen altijd mee in uw handbagage en in de originele verpakking. Dit in verband met herkenbaarheid bij de douane, mogelijk verlies van bagage (bijvoorbeeld bij een vliegreis) en de wijze waarop de medicijnen tijdens een reis bewaard moeten worden.

Verzekeringen
Voor verzekeringen hebben we de tip ontvangen om pleegkinderen op de verzekering van pleegouders bij te schrijven, voor zowel de ziektekosten- als de reisverzekering. De pleegouder schrijft daarover: ‘Zo zijn ze ook met ons mee aanvullend verzekerd! Dit ging heel gemakkelijk ook bij ons pleegkind waarover we geen voogdij hebben.’

Oudercontact
Sommige pleegouders plannen in de vakantie een dagje weg met de eigen ouders of zusjes en broertjes van hun pleegkind(eren). Een veel voorkomend advies is om je als pleegouder vooral niet in allerlei bochten te wringen. Een pleegmoeder vertelt: ‘In het begin van ons pleegouderschap gingen we in de vakantie nog weleens terug voor een bezoek aan de ouders. We waren soms een hele dag kwijt aan reizen voor anderhalf uur bezoek. Dat doen we nu niet meer. Je hebt deze vakantie zelf ook hard nodig om er daarna weer lekker tegenaan te kunnen. Nu geven we van tevoren aan wanneer we op vakantie gaan en dat er geen bezoeken in die periode plaatsvinden. Daarbij stellen we wel voor om meer belafspraken te hebben tijdens onze vakantie.’ Voor die belmomenten luidt het advies om een vast belmoment af te spreken: ‘’s Morgens vroeg of rond etenstijd is het handigst, dan kun je verder je dag inplannen zoals je wilt!’

Zorg ervoor dat u de contactgegevens van familie en hulpverleners bij de hand hebt, en dat zij u in noodgevallen ook kunnen bereiken.

We wensen u een heerlijke zomertijd!

De pleegouderraad