Contact / Pleegouderraad / Verslag inloopochtend november 2015

De por en FlexusJeugdplein zijn in november gestart met de inloopochtenden. Op donderdag 12 november kwam een eerste groepje pleegouders bijeen. De samenstelling van de groep was zeer divers. Er waren bestandspleegouders, maar ook twee netwerkpleegouders (oma’s). Mensen die crisisopvang deden, maar ook mensen die al heel lang voor dezelfde pleegkinderen zorgen.

Wat opviel was dat de gemeenschappelijke factor – we delen allemaal de liefde en zorg voor een kind van een ander – ervoor zorgde dat we makkelijk in gesprek raakten. De vraag: ‘Heb jij dat ook?’, is dan makkelijk gesteld. Meer dan eens werd gezegd: ‘Maar jij hebt het nog veel meer, veel moeilijker!’ En misschien is dat wel wat helpend is: het feest der herkenning en de verlichting van de relativering. Want als het gras bij de buren minder groen is, hoe fleurt het dan thuis op! Als er dan ook nog bruikbare tips worden gegeven en het geheel wordt opgeluisterd met een brokje humor en een lach, kun je over een welgeslaagde ochtend spreken.

Alle deelnemers gaven aan dat zij blij zijn met dit initiatief. Sommigen gaven aan dat zij in een volgende bijeenkomst graag verdieping zouden zien, en er werd geopperd om iets speciaals te organiseren voor bijvoorbeeld crisispleegouders of netwerkgezinnen. Daarmee gaan we als organisatoren aan de slag: in de komende maanden worden speciale bijeenkomsten georganiseerd. Zodra de data bekend zijn, zullen wij u hierover informeren. Heeft u nog ergens behoefte aan of wilt u graag contact met andere pleegouders, laat het ons weten via pleegouderraad@flexusjeugdplein.nl.