Contact / Pleegouderraad / Wat pleegouders zeggen over initimiteit

De por heeft haar achterban wat intieme vragen voorgelegd naar aanleiding van de themabijeenkomst over dit onderwerp. Gelukkig waren er behoorlijk wat pleegouders die daar vrij en uitgebreid antwoord op gaven. Zo kunnen we een kijkje nemen in de keuken van pleeggezinnen als het gaat om intimiteit.

Houdt u rekening met de achtergrond van uw pleegkind in de intieme omgang? Hoe doet u dit?
De antwoorden hierop waren zeer uiteenlopend. Wanneer je er geen rekening mee hoeft te houden, heb je als pleegouder geluk. Geluk in de zin dat het geen extra energie kost. Zeker wanneer er sprake is van een onverstoorde ontwikkeling op het gebied van seksualiteit en intimiteit kunnen pleegouders meer ontspannen omgaan met hun pleegkind. Daarbij noemen pleegouders het pleegkind als leidend; wanneer die toe is aan nabijheid of aan informatie, geven pleegouders daar antwoord op.
Pleegouders geven ook aan dat zij zien dat kinderen niet alleen op woorden maar vooral ook op de omgangsvormen tussen pleegouders reageren. Een enkele pleegouder geeft aan dat de omgang met de partner wat is veranderd omwille van de pleegkinderen. Men ervaart dat niet als vervelend.

Zijn er omgangsregels veranderd door de komst van uw pleegkind?
Ook bij deze vraag lopen de antwoorden zeer uiteen. Dat verschil is in deze vooral te wijten aan de verschillende leeftijdsfasen waarin een kind geplaatst wordt in het gezin. Jongere kinderen gaan gemakkelijker in de bestaande normen en waarden mee van het gezin, terwijl oudere kinderen meer zijn gevormd door eerdere ervaringen en hun eigen omgangsvormen meenemen. Cultuurverschillen en vervelende ervaringen zijn voor pleegouders “struikelblokken” waarmee zij rekening moeten houden.
Pleegouders die hebben gereageerd, geven aan dat zij het bijna vanzelfsprekend vinden dat omgangsvormen veranderen naarmate kinderen ouder worden. Bijna alle pleegouders met jonge kinderen spreken over nabijheid en schaamteloos bloot, terwijl na een leeftijd van ongeveer 7/8 jaar de privacy steeds belangrijker wordt. De wensen van het kind zijn daarbij leidend.

Op welke leeftijd en welke wijze geeft u seksuele voorlichting?
Pleegouders stellen het kind centraal als het gaat om seksuele voorlichting. Dat doen zij wanneer ze merken dat hun (pleeg)kind ergens bepaalde aandacht voor krijgt en/of vragen over heeft. Pleegouders doen dit aan de hand van lectuur die hierover verkrijgbaar is. De keuze is afhankelijk van de interesse en leeftijd van het pleegkind. Boekjes als ‘De grote race’ (Nicholas Allen) en voorlichtingsboeken van Sanderijn van der Doef worden genoemd als goede aanvulling op het eigen verhaal.

Hoe ziet u uw eigen rol t.a.v. het onderwerp ‘intimiteit’ in relatie tot de biologische ouders?
Pleegouders geven aan dat zij het belangrijk vinden om een goede relatie te hebben met de biologische ouders, zodat het onderwerp aan bod kan komen in het belang van het pleegkind. Pleegouders die een goede relatie hebben met de biologische ouders zien zichzelf als degene die “de puntjes op de i zet”.
Wanneer de relatie met andere opvoeders minder stevig is, kiezen pleegouders voor een duidelijke omgangsvorm passend bij het kind, die goed naast de aanpak van de andere opvoeder kan bestaan. Opvallend is dat er met respect over die andere benadering wordt gesproken.

Bespreekt u het onderwerp intimiteit met uw pleegzorgbegeleider?
Alle pleegouders geven aan dat zij blij zijn met de geboden begeleiding en de openheid in de gesprekken. Er is voldoende transparantie en een goede vertrouwensrelatie met de pleegzorgbegeleider: ‘De ondersteuning is prettig en het is fijn dat ik mijn beleving kan toetsen.’

Tenslotte geeft een pleegouder aan: ‘Seksuele opvoeding is eigenlijk maatwerk, naar leeftijd, omgeving en mogelijkheden.’