Disclaimer

Deze website is ontwikkeld ter ondersteuning van de pleegouders van Enver. De informatie op de site heeft betrekking op pleegzorg in Rotterdam en omliggende gemeenten en kan elders in het land op onderdelen anders zijn.

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen echter geen rechten worden ontleend. Enver aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Namen en foto’s van pleegkinderen en pleegouders op deze website zijn i.v.m. met de privacy gefingeerd, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van de gegevens en de veiligheid van betrokkene en zijn/haar omgeving hierdoor niet in het geding is.

De informatie en documenten op deze website mogen voor priv├ęgebruik worden gekopieerd of opgeslagen in een gegevensbestand. Het openbaar maken of verspreiden is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van Enver.