Kenniscentrum

Er komt heel wat kijken bij het zorgen voor een pleegkind. In het Kenniscentrum vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen.

Opvoeding en ontwikkeling

Pleegkinderen hebben in hun leven vaak al heel wat meegemaakt. Dit uit zich soms door ander gedrag. Voor pleegouders is het belangrijk dit te (h)erkennen en te weten hoe je hiermee kunt omgaan. En, hoewel elk pleegkind uniek is, is er een aantal thema’s waar veel pleegouder tegenaan lopen.

Bekijk veelgestelde vragen en antwoorden

Onze werkwijze

Als pleegouder kunt u kiezen voor verschillende vormen van pleegzorg. Welke vorm past bij u en uw situatie? Welke ondersteuning kunt u verwachten van de pleegzorgbegeleider en wat doet de (gezins)voogd nu eigenlijk? Hoe werkt het als u bijvoorbeeld een bijplaatsing wilt of uw pleegkind aanvullende hulp nodig heeft?

Bekijk veelgestelde vragen en antwoorden

Financiën

Het opvangen en opvoeden van een pleegkind brengt uiteraard ook kosten met zich mee. Pleegouders hebben daarom meestal recht op een vergoeding. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld en is afhankelijk van de situatie. Welke invloed heeft de vergoeding op uw inkomsten, hoe zit het met verzekeringen en wat als uw pleegkind (bijna) 18 wordt?

Bekijk veelgestelde vragen en antwoorden

Wet- en regelgeving

Aan de uithuisplaatsing van een kind ligt meestal een rechterlijke uitspraak (maatregel) ten grondslag. Soms komt een zaak ook gedurende de plaatsing in het pleeggezin voor de kinderrechter. De kinderrechter stelt in zijn uitspraak het belang van het kind centraal, maar hij houdt bijvoorbeeld ook rekening met de rechten van ouders en pleegouders. Deze rechten zijn in de wet vastgelegd.

Bekijk veelgestelde vragen en antwoorden

Formulieren

Wilt u iets aanvragen of doorgeven? Gebruik dan één van onderstaande formulieren.

Aansprakelijkheidsverzekering

Formulier om (wijziging) AVP van uw pleegkind door te geven.

Download bestand

Vergoeding deeltijdpleegzorg

Formulier voor vergoeding deeltijdpleegzorg.

Download bestand

Vergoeding bijzondere kosten

Download bestand

Reiskostenvergoeding

Declaratieformulier reiskosten. Reiskosten t/m 500 km per jaar zijn onderdeel van de pleegvergoeding.
Meer informatie

Download bestand

Zorgverzekering

Formulier om (wijziging) zorgverzekering van uw pleegkind door te geven.

Download bestand