Kenniscentrum / Financiën / Juridische hulp voor pleegouders

Juridische hulp voor pleegouders

Enver heeft een collectieve afspraak voor juridische hulp ten behoeve van pleegouders. Indien u in uw rol als pleegouder van Enver te maken krijgt met een geschil, kunt u hier een beroep op doen:

– als er een aanklacht is ingediend en er sprake is van strafvervolging;

– als er sprake is van schade (m.u.v. motorrijtuigen) als gevolg van fysiek geweld of bedreiging door derden;

– als er sprake is van een vordering op grond van onrechtmatige daad (de verzekering vormt in dit geval een aanvulling op uw bestaande wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.);

– bij integriteitskwesties.

Integriteitskwesties
Hiervan is sprake wanneer u als pleegouder een conflict heeft met Enver omdat u ‘iets aan de kaak wilt stellen’ (klokkenluider) en Enver hierop dreigt met sancties.

Traumazorg
Wanneer u in uw rol als pleegouder te maken krijgt met een traumatische gebeurtenis, kunt u professionele ondersteuning krijgen bij de eerste opvang en verwerking van dit trauma.

Wanneer niet van toepassing?
De verzekering geldt alleen in die situaties die betrekking hebben op uw rol als pleegouder. Wanneer u bijvoorbeeld een geschil heeft met uw buren over een persoonlijke kwestie die niets te maken heeft met uw rol als pleegouder, dan kunt u geen gebruik maken van deze verzekering.

De verzekering geldt ook niet voor rechtsbijstand in gerechtelijke procedures in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel.

Gebruik maken van de verzekering
Als u een beroep wilt doen op de rechtsbijstandverzekering, kunt u contact opnemen met uw begeleider pleegzorg. U kunt bij hem of haar ook terecht voor vragen of aanvullende informatie.

 

Naar veelgestelde vragen over financiën
Naar veelgestelde vragen over onze werkwijze