Kenniscentrum / Financiën / Fonds aanvragen

Als u uw pleegkind iets extra’s wilt bieden maar daarvoor niet de middelen hebt, zijn er diverse fondsen die benaderd kunnen worden voor een tegemoetkoming in de kosten.

Stichting Leergeld
Leergeld Nederland heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar kunnen een beroep doen op een lokale stichting Leergeld indien zij voor hun kind(eren) bepaalde schoolse of buitenschoolse activiteiten niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Kosten voor bijvoorbeeld ouderbijdrage, schoolreisje, schoolkamp en vervoer naar school kunnen worden vergoed. Meer informatie

Vrienden van Enver
Enver kan met steun van fondsen en sponsoren wat extra kleur geven in het leven van pleegkinderen, door bijvoorbeeld een weekendje kamperen, een sportlidmaatschap, muzieklessen of een schoolreisje te bekostigen. Voorwaarde is dat er een noodzaak is en geen andere regelingen zijn waarvan gebruik gemaakt kan worden. Vraag bij uw pleegzorgbegeleider naar de mogelijkheden en voorwaarden.

 

Terug naar veelgestelde vragen