Kenniscentrum / Financiën / Onderwijskosten

Per 1 januari 2015 is artikel 5.3 van de Regeling Jeugdwet d.d. 19 december 2014 van kracht. 

Voor onderwijskosten die niet onder de basisvergoeding vallen, kan mogelijk een vergoeding worden aangevraagd bij Enver. Dit betreft bijvoorbeeld een ouderbijdrage, schoolreis, lesmaterialen, overblijfkosten bij continurooster en aanvullende reiskosten voortgezet onderwijs.

Zie voor de mogelijkheden en voorwaarden de regeling bijzondere kosten. Alle declaraties betreffende het jaar 2017 moeten uiterlijk voor 31 januari 2018 ingediend en in ons bezit zijn. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw pleegzorgbegeleider.

Overige bijzondere kosten 

 

Naar veelgestelde vragen over financiën