Kenniscentrum / Financiën / Reiskostenvergoeding

Reiskostenvergoeding

Per 1 januari 2015 is artikel 5.3 van de Regeling Jeugdwet d.d. 19 december 2014 van kracht.

Pleegouders kunnen voor bepaalde reiskosten, die niet onder de basisvergoeding vallen, een vergoeding aanvragen op basis van de Regeling bijzondere kosten Pleegzorg Enver.

Hieronder vallen:
– boven de 500 km per jaar: reiskosten voor verplichte familiecontacten, veelvuldig dokter-, ziekenhuis-, tandarts-, of therapiebezoek.
– na aftrek van een 1-zone abonnement: reiskosten openbaar vervoer t.b.v. voortgezet onderwijs.

LET OP: Alle declaraties betreffende een boekjaar (bijv 2018 ) moeten uiterlijk 1 maart van het daaropvolgende jaar ingediend worden.

Vanaf heden kunt u digitaal declareren, hiervoor heeft u het BSN nummer van het pleegkind en uw e-mailadres (zoals deze bekend is bij Enver) nodig. Klik hier voor online declareren.

Mocht u niet digitaal kunnen declareren, volgen hier het declaratieformulier:

 

Naar veelgestelde vragen financiën