Kenniscentrum / Financiën / Reiskostenvergoeding

Reiskostenvergoeding

Per 1 januari 2015 is artikel 5.3 van de Regeling Jeugdwet d.d. 19 december 2014 van kracht.

Pleegouders kunnen voor bepaalde reiskosten een vergoeding aanvragen op basis van de Regeling bijzondere kosten.

Hieronder vallen:
– boven de 500 km per jaar: reiskosten voor verplichte familiecontacten, veelvuldig dokter-, ziekenhuis-, tandarts-, of therapiebezoek.
– na aftrek van een 1-zone abonnement: reiskosten openbaar vervoer t.b.v. voortgezet onderwijs.

U kunt de kosten ONLINE DECLAREREN, hiervoor heeft u het BSN nummer van uw pleegkind en uw e-mailadres (zoals deze bekend is bij Enver) nodig. Alle declaraties betreffende een boekjaar (bijvoorbeeld 2018) moeten uiterlijk 1 februari van het daaropvolgende jaar ingediend worden.

Mocht u niet online kunnen declareren, dan kunt u onderstaand declaratieformulier downloaden. Neem bij vragen contact op met uw pleegzorgbegeleider.

In verband met grote drukte rondom declaraties kan het langer duren dan normaal voordat uw declaratie verwerkt is. Onze excuses voor het ongemak.

Naar veelgestelde vragen financiën