Kenniscentrum / Financiën / Toeslag kinderopvang

Pleegouders hebben dezelfde rechten als eigen ouders wat betreft de toeslag kinderopvang. De toeslag kinderopvang wordt door de belastingdienst uitbetaald

De toeslag geldt voor kinderdagverblijven en voor erkende buitenschoolse opvang.
De voorwaarden zijn:
• Pleegouders ontvangen een pleegvergoeding.
• Het pleegkind staat op het adres van de pleegouders ingeschreven.
• Pleegouders betalen de kinderopvang zelf.
• Het pleegkind gaat nog niet naar het voortgezet onderwijs.
Kosten voor de peuterspeelzaal zijn onderdeel van de pleegvergoeding en worden niet vergoed.

Meer informatie www.belastingdienst.nl.

 

Naar veelgestelde vragen over financiën