Kenniscentrum / Financiën / Vergoeding bijzondere (reis-)kosten

Vergoeding bijzondere kosten

Per 1 januari 2015 is artikel 5.3 van de Regeling Jeugdwet d.d. 19 december 2014 van kracht. 

Pleegouders kunnen voor bijzondere kosten, die niet onder de basisvergoeding vallen, een vergoeding aanvragen op basis van de Regeling bijzondere kosten. Alle declaraties betreffende een boekjaar (bijvoorbeeld 2018) moeten uiterlijk 1 februari van het daaropvolgende jaar ingediend worden.

U kunt de kosten ONLINE DECLAREREN, hiervoor heeft u het BSN nummer van uw pleegkind en uw e-mailadres (zoals deze bekend is bij Enver) nodig.

Mocht u niet online kunnen declareren, dan kunt u onderstaande declaratieformulieren downloaden. Neem bij vragen contact op met uw pleegzorgbegeleider.

In verband met grote drukte rondom declaraties kan het langer duren dan normaal voordat uw declaratie verwerkt is. Onze excuses voor het ongemak.

Naar veelgestelde vragen over financiën