Kenniscentrum / Financiën / Vergoeding bijzondere (reis-)kosten

Vergoeding bijzondere kosten

Per 1 januari 2015 is artikel 5.3 van de Regeling Jeugdwet d.d. 19 december 2014 van kracht. 

Pleegouders kunnen voor bijzondere kosten, die niet onder de basisvergoeding vallen, een vergoeding aanvragen op basis van de Regeling bijzondere kosten

Bekijk de Regeling bijzondere kosten voor de voorwaarden!

LET OP: Alle declaraties betreffende een boekjaar (bijv 2018 ) moeten uiterlijk 1 maart van het daaropvolgende jaar ingediend worden.

Vanaf heden kunt u digitaal declareren, hiervoor heeft u het BSN nummer van het pleegkind en uw e-mailadres (zoals deze bekend is bij Enver) nodig. Klik hier voor online declareren.

Mocht u niet digitaal kunnen declareren, volgen hier de declaratieformulieren:

 

Naar veelgestelde vragen over financiën