Kenniscentrum / Financiën / Vergoeding bijzondere kosten

Vergoeding bijzondere kosten

Per 1 januari 2015 is artikel 5.3 van de Regeling Jeugdwet d.d. 19 december 2014 van kracht. 

Pleegouders kunnen voor bepaalde bijzondere kosten, die niet onder de basisvergoeding vallen, een vergoeding aanvragen op basis van de Regeling bijzondere kosten

Hieronder vallen o.m.:
– bril of contactlenzen
– (brom)fiets
– onderwijskosten, zoals ouderbijdrage, schoolreis, lesmaterialen, overblijfkosten bij continurooster, aanvullende reiskosten voortgezet onderwijs
– ID-kaart / paspoort
– sportvereniging of muziekles
– premiekosten zorgverzekering, incidentele kosten voor medische onderzoeken, therapieën en medicijnen en kosten n.a.v. schade veroorzaakt door pleegkind welke niet worden vergoed door de verzekeraar
– reiskosten, boven de 500 km per jaar, t.b.v. familiecontacten of veelvuldig medische/therapeutische afspraken

Bekijk de Regeling bijzondere kosten voor de voorwaarden! Alle declaraties betreffende het jaar 2017 moeten uiterlijk voor 31 januari 2018 ingediend en in ons bezit zijn.

 

Naar veelgestelde vragen over financiën