Kenniscentrum / Onze werkwijze / Cliëntenraadpleging

De mening van uw pleegkind(eren) is belangrijk voor ons!

Als pleegouder van Enver kunt u in de (schaduw-)por meepraten en -denken over ons pleegouderbeleid. Wij zijn heel blij dat u dat doet, omdat wij zo onze dienstverlening aan pleegouders en –kinderen kunnen verbeteren.
Wij horen echter ook graag de mening van onze pleegkinderen. Daarom vragen we aan hen – net als aan andere klanten – om over diverse onderwerpen met ons mee te denken en hun mening te geven, bijvoorbeeld over klanttevredenheid, dossierbeleid en informatie aan cliënten. Daarnaast kunnen ze ook zelf onderwerpen aandragen om te bespreken. Dat kan op verschillende manieren zoals e-mail, skype, whatsapp, gezamenlijke bijeenkomsten, etc., net wat de cliënt prettig vindt.

Denkt u dat uw pleegkind met ons wil meedenken en –praten? Wij zouden het fijn vinden wanneer u daarover met hem of haar in gesprek zou willen gaan. Bij deelname heeft uw pleegkind recht op een basisvergoeding plus een vergoeding van eventueel gemaakte onkosten. Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met de Dienst Inhoudelijke Ondersteuning en Ontwikkeling (DIOO) van Enver, telefoonnummer 010 – 22 11 999 of via cliëntenraad@enver.nl. Aanmelden via de pleegzorgbegeleider kan ook.