Ton en Toya. Een reis door de jeugdhulpverlening.

TonTon en Toya. Een reis door de jeugdhulpverlening is een (voor)leesboek speciaal voor kinderen vanaf 6 jaar en geeft, in voor kinderen begrijpelijke taal, uitleg over wat er allemaal gebeurt als je in de jeugdhulpverlening terecht komt. De verhalen zijn met veel inlevingsvermogen geschreven en maken duidelijk met welke bedoeling bepaalde maatregelen worden genomen en wat kinderen daarvan kunnen verwachten. Want wat betekent dat nu eigenlijk, een ondertoezichtstelling? Wat als je onder voogdij van een instelling valt? Wat gebeurt er als je in een kindertehuis of bij een pleeggezin gaat wonen? Het boek is geschreven door Margreet Louwers, medewerker van Bureau Jeugdzorg Rotterdam. Meer informatie over het boek vindt u hier. Heeft u interesse in een specifiek hoofdstuk, vraag dan uw begeleider daarnaar. Onze Dienst Werving, bemiddeling en screening pleegouders beschikt over (digitale) exemplaren van de afzonderlijke hoofdstukken.

Tips van andere pleegouders om moeilijke onderwerpen met uw pleegkind(eren) te bespreken, vindt u hier.