Kenniscentrum / Opvoeding en ontwikkeling / Intimiteit en nabijheid

Thema: Intimiteit en nabijheid

Als pleegouder moet u bewust omgaan met de afstand en nabijheid tot uw pleegkind. Het is niet altijd makkelijk te herkennen, maar in het gedrag laten kinderen vaak al zien als iemand te dichtbij komt: door een schrikreactie, letterlijke gespannenheid of door zich fysiek te onttrekken aan een situatie. Bij het bepalen van de gewenste afstand gaat u uit van het kind en kiest u er bijvoorbeeld voor om bij het instoppen niet midden op het bed te zitten, maar op het randje. Vaak kunt u uw pleegkind er ook naar vragen door te vragen hoe het thuis bij de ouder(s) ging of te vragen wat het prettig vindt, bijvoorbeeld wel of geen kus voor het slapen gaan.

Pleegouders maken zich soms zorgen over beschuldiging van misbruik en nemen dan het zekere voor het onzekere en proberen elke vorm van nabijheid of intimiteit te voorkomen. Als pleegouder moet u hierin echter niet doorschieten. Wees bewust, denk erover na, praat erover met elkaar, maar wordt niet krampachtig, want ook dat is niet goed voor uw pleegkind. Maak twijfels bespreekbaar met uw begeleider pleegzorg, die kan de specifieke situatie bespreken en een advies op maat geven.

 

Naar veelgestelde vragen Opvoeding en ontwikkeling