Kenniscentrum / Opvoeding en ontwikkeling / Boekentip ‘Hersenen en emoties in beeld’

Hersenen en emoties in beeld

In november 2016 verzorgde FlexusJeugdplein (nu Enver) een themabijeenkomst over hechting(sproblemen) bij pleegkinderen. Gastspreker, Petra Bastiaensen, GZ psycholoog en behandelcoördinator pleegzorg bij Juzt, vertelde die avond over kinderen die overweldigd worden door angst en onveiligheid. De uitnodiging aan Petra om te komen spreken was een logisch vervolg op de training die zij eerder verzorgde voor alle pleegzorgbegeleiders van FlexusJeugdplein over hechting.

In de training voor de pleegzorgbegeleiders was uitgebreid aandacht voor diverse hechtingsvormen, de gevolgen van (onveilige) hechting, de bouwstenen van hechting, typen trauma en herstel door opvoeding. In de training werd gebruik gemaakt van het boekje: Hersenen en emoties in beeld van W. Brands-Zandvliet. Dit prentenboek legt op eenvoudige wijze uit hoe het brein werkt in relatie tot emoties en gedrag. Heelt nuttig, want door kennis te hebben over hoe het brein werkt, ontstaat meer begrip voor het gedrag van het kind.

Aan de hand van duidelijke tekeningen vertelt de auteur over de verschillende niveaus in de hersenen, wat er gebeurt in de hersenen met prikkels die binnenkomen en waarom de verschillende niveaus niet altijd goed samenwerken bij kinderen in het algemeen en pleegkinderen in het bijzonder. Dit laatste kan als resultaat hebben dat het kind in één van de overlevingsmechanismes “vechten, vluchten, bevriezen” schiet, wat vaak als problematisch gedrag wordt ervaren. In het boekje wordt ook aandacht besteed aan wat pleegouders wél en niet moeten doen om hun pleegkind te helpen. Uitgangspunt is dat je als pleegouder altijd rustig moet blijven. Brands noemt dat “een kalm brein houden”.

Nieuwsgierig geworden? Bespreek het onderwerp met uw pleegzorgbegeleider en neem eventueel samen het boekje door. Uw pleegzorgbegeleider heeft een exemplaar in bezit. In het boekje staat ook een tekst speciaal voor kinderen.