Thema: Weekendpleegzorg

Weekendpleegzorg kan heel belangrijk zijn voor een kind. Het doorbreekt vaak de negatieve vicieuze cirkel waarin het zich met de ouder(s) bevindt. Het geeft het kind het gevoel dat het ertoe doet, dat het waardevol en geliefd is. Weekendpleegouders laten het kind zien hoe het ook kan zijn om in een gezin te wonen. En dat neemt een kind zijn hele leven mee.

De kinderen
Weekendpleegzorg is voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Over het algemeen zijn het kinderen in de basisschoolleeftijd, maar steeds vaker zoeken we ook voor tieners een weekendpleeggezin. Heel soms komt er een jonger kind mee met een broertje of zusje. Weekendpleegkinderen zijn gewone kinderen, maar hebben wel het één en ander meegemaakt en daardoor vragen ze iets extra’s van het pleeggezin.

De kinderen/jongeren die voor weekendpleegzorg in aanmerking komen:

  • Kinderen die nog thuis wonen. Een weekend in een pleeggezin geeft deze kinderen en/of hun ouder(s) de gelegenheid om even tot rust te komen. Het is een steuntje in de rug, die uithuisplaatsing kan voorkomen.
  • Kinderen die in een pleeggezin wonen en waarbij het pleeggezin eens in de zoveel weken even een time out krijgt. Het gezin kan dan even op adem komen en tijd voor elkaar vrijmaken.
  • Kinderen die wonen in een woon- of behandelgroep. Wij vinden dat ook deze kinderen het recht hebben om te ervaren hoe het er in een “gewoon” gezin aan toe gaat. Logeren bij een familielid of vrienden is voor een aantal van deze kinderen echter geen reële optie. Een weekendpleeggezin biedt dan een uitkomst.

Weekendpleegouders
Weekendpleegouders zijn mensen die of alleen of samen een gezin vormen. Door de week hebben ze vaak weinig tijd omdat ze (fulltime) werken. Maar ondanks hun drukke leven willen ze wel graag zorgen voor een kind en ouders ontlasten. Weekendpleegzorg geeft hen die mogelijkheid. Als weekendpleegouder kun je een band opbouwen met een kind zonder dat het je hele leven ‘op z’n kop’ zet.

Daarnaast zien we een groep pleegouders die beginnen met weekendpleegzorg om te kijken of pleegzorg bij hen past: Hoe voelt het om een vreemd kind in huis te hebben? Kan ik die extra zorg aan? Als het pleegouders bevalt en ze willen overstappen op een andere vorm van pleegzorg dan is er een ‘Pas op de plaats-gesprek’ met Pleegzorg. Er wordt dan besproken of een intensievere vorm van pleegzorg écht bij het gezin past.

Er moet een klik zijn
Ook bij weekendpleegzorg is veel aandacht voor de kennismaking tussen het pleegkind en het pleeggezin. Omdat het de bedoeling is dat een kind regelmatig en over een langere periode in het pleeggezin komt, is het belangrijk dat er een klik is tussen alle partijen. Het pleegkind en diens ouders moeten het pleeggezin zien zitten. De plaatsing is namelijk vrijwillig en er is veel contact tussen ouders en pleegouders. Bijvoorbeeld omdat het pleegkind gehaald en gebracht moet worden door ouders en/of pleegouders.

Het contact wordt in een kennismakingsperiode langzaam opgebouwd. Het kan wel drie maanden duren voor een kind daadwerkelijk het eerste nachtje komt logeren. Een spannende en intensieve periode.

Samen dingen doen
Bij weekendpleegzorg wordt weleens gedacht dat het een kwestie is van samen alle pretparken en dierentuinen in Nederland bezoeken. Dat is echter niet de bedoeling. Het gaat juist om de gewone dingen, zoals samen een spelletje doen, boodschappen halen, samen koken, aan tafel eten of gezellig kletsen tijdens een wandeling door het bos. Een gezonde afwisseling van samen of alleen dingen doen en positieve aandacht hebben voor het kind zijn heel belangrijk en maken het verblijf voor het kind al bijzonder. Als een kind al langere tijd in het weekendpleeggezin komt, komt van het pleegkind vaak de vraag of het rond feestdagen en/of vakanties langer mag komen logeren. Het is dan aan het pleeggezin en de begeleider pleegzorg om te kijken of dit mogelijk en wenselijk is.

Ondersteuning
In de regel verlopen de weekenden positief en beleven pleegouders en pleegkind plezier aan het samenzijn. Maar het is niet altijd makkelijk. Sommige (aspirant-)pleegouders hebben weinig ervaring met kinderen en pleegkinderen reageren soms bijzonder heftig. Het gedrag kan soms moeilijk te begrijpen zijn voor pleegouders maar ook voor kinderen die al in het gezin wonen. Daarom is er ook voor weekendpleegzorg een voorbereidingsprogramma. Samen met de aspirant-pleegouders kijken we naar wat de mogelijkheden van het gezin zijn. Wat zijn de specifieke kwaliteiten die een pleeggezin heeft en welk kind kan daar het meest zijn voordeel mee doen? Pleegouders krijgen informatie over achtergronden, gevoelens en gedrag van pleegkinderen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan oudercontact.

 

Meer over weekendpleegzorg 
Interview
 ‘Als je het maar met plezier doet’
Interview ‘Altijd welkom’

 

Naar veelgestelde vragen Opvoeding en ontwikkeling