Kenniscentrum / Wet- en regelgeving / Verlofregelingen voor pleegouders

Pleegouders kunnen in aanmerking komen voor pleegzorgverlof, zorgverlof en calamiteitenverlof, maar alleen als er sprake is van een langdurende plaatsing.

Pleegzorgverlof
Als u een pleegkind opneemt in uw gezin kunt u pleegzorgverlof opnemen. Pleegzorgverlof duurt vier weken. (Vanaf 1 januari 2019 wordt dit 6 weken.) U kunt het verlof in een aaneengesloten periode opnemen, maar u kunt het verlof ook gespreid over een periode van maximaal 26 weken opnemen.

U moet het verlof minimaal 3 weken voordat u het verlof wilt laten ingaan, aanvragen bij uw werkgever. Uw werkgever mag het verlof niet weigeren. U kunt het verlof vanaf 4 weken voordat u het kind in uw gezin opneemt, laten ingaan. U kunt het verlof ook later opnemen. Dit kan tot 22 weken nadat u het kind in uw gezin heeft opgenomen.

Tijdens het verlof ontvangt u een pleegzorguitkering. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg. Deze uitkering duurt net zo lang als het verlof. U krijgt de uitkering in 1 keer uitbetaald. Meer informatie

Zorgverlof
U kunt kortdurend zorgverlof opnemen als u voor een korte tijd uw zieke kind, partner of ouders moet verzorgen. Voor uw partner of uw kinderen geldt dat zij op hetzelfde adres ingeschreven moeten staan. U kunt ook kortdurend zorgverlof opnemen om uw pleegkind te verzorgen bij ziekte. Uw pleegkind moet dan wel bij u wonen. Ook moet er een pleegcontract zijn.

Hoeveel kortdurend zorgverlof u kunt opnemen, hangt af van het aantal uren dat u werkt.Per jaar kunt u maximaal twee maal het aantal uren opnemen dat u in een week werkt. De werkgever moet voor de periode dat u zorgverlof opneemt loon doorbetalen, maar kan hierop een korting toepassen. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

Calamiteitenverlof
Als uw kind, partner of ouder plotseling ziek wordt en u dus onverwacht direct vrij moet nemen, hoeft u geen kortdurend zorgverlof op te nemen. U kunt dan gebruikmaken van calamiteitenverlof. Dit stopt na één dag. Het kortdurend zorgverlof gaat dan de tweede dag in. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl

Crisispleegouders, weekendpleegouders en vakantiepleegouders kunnen geen gebruik maken van de verlofregelingen.

 

Naar veelgestelde vragen wet- en regelgeving