Coronamaatregelen bij Enver Pleegzorg

Coronamaatregelen bij Enver Pleegzorg image

Langzaam maar zeker komen er steeds meer versoepelingen, ook voor de pleegzorg! Via dit bericht informeren we je over de maatregelen die we als Enver Pleegzorg nemen om veilig met elkaar te kunnen werken. 

Voorlichtingsavonden en trainingen

Onze voorlichtingsavonden zijn vooralsnog nog steeds digitaal. Sommige trainingen voor pleegouders zullen wel weer fysiek gaan plaatsvinden met een klein aantal deelnemers in een ruime zaal. Heb je je opgegeven voor een training? Als er iets verandert, hoor je dat uiteraard van ons.

Screeningen
De screeningen van potentiële pleeggezinnen mogen weer fysiek plaatsvinden, dus met fysieke afspraken bij je thuis en bij ons op kantoor. 


Huisbezoeken
Huisbezoeken door pleegzorgbegeleiders kunnen doorgaan. Volstaat telefonisch of digitaal contact, dan is dat nog steeds een alternatief. Als een pleegzorgbegeleider op huisbezoek komt, checkt hij of zij altijd eerst of er gezondheidsklachten zijn in het gezin. Als een pleegzorgbegeleider zelf gezondheidsklachten heeft, komt hij of zij uiteraard niet op huisbezoek. We zorgen dan voor een digitale invulling van het contact, zodat we je toch kunnen blijven ondersteunen. 

Contact tussen kind en ouders
We volgen ten aanzien van de contacten tussen kinderen en ouders 
het landelijk beleid van het Nederlands Jeugdinstituut. Het uitgangspunt is dat het contact van kinderen en jongeren met hun ouders gewoon doorgaat. De pleegzorgbegeleider zal samen met jou en andere betrokkenen een zorgvuldige afweging maken over de vorm van het contact. In principe is face-to-face contact mogelijk als geen van de betrokkenen klachten heeft. Natuurlijk is het ook dan belangrijk dat de coronaregels worden gevolgd. Het landelijke advies over het aantal bezoekers per dag is voor de hulpverlening enkel een richtlijn. Als er in het belang van het kind meer mensen aanwezig moeten zijn bij een (begeleid) bezoek, mag dat. Bij de afweging wat er wel en niet kan, zal de pleegzorgbegeleider uiteraard rekening houden met je gezondheid. 


Logeerweekenden
Ook ten aanzien van logeerweekenden volgen we het landelijk beleid van het Nederlands Jeugdinstituut. Ook hier geldt dat we een zorgvuldige afweging maken rondom je persoonlijke situatie. In principe is logeren mogelijk als geen van de betrokkenen klachten heeft. 

Heb je nog andere vragen over ons beleid met betrekking tot corona? Mail ons dan via pleegzorg@enver.nl

Gepubliceerd op maandag 7 juni 2021
> Meer nieuws