De pleegouderraad stelt zich voor!

De pleegouderraad stelt zich voor! image

De POR stelt zich voor!

De pleegouderraad (POR) is de officiële vertegenwoordiger van pleegouders van Enver. Regelmatig kun je columns, artikelen of andere nieuwsitems van hen lezen in onze nieuwsbrieven. Maar wie zijn eigenlijk de leden van de POR? Vandaag stellen zij zich aan je voor. 

Marian
Een veteraan, als ik dat zelf zo mag zeggen. Intussen hebben mijn man en ik 21 jaar pleegzorgervaring. We hebben allerlei soorten kinderen opgevangen. Baby’s, tieners met baby’s en alles wat er tussen zit, voor een nachtje als noodbed, kortere duur en voor lange duur. De langste plaatsing duurt nog steeds en tikt de 19 jaar aan. Dat meisje is intussen bijna 20 jaar en oefent in ons grote huis het op-zichzelf-wonen. Omdat ik 8 jaar geleden, met de komst van ons vierde pleegkind met een behoorlijke beperking, gestopt ben met betaald werk, heb ik mijzelf toegelegd op de pleegouderraad. Ik mag mij de voorzitter van de raad noemen en ik ben mega trots op ‘t leuke groepje enthousiaste pleegouders dat met elkaar voor u de pleegzorg probeert nog mooier te maken. Sleutelwoorden zijn samenwerken, constructief en vooruitgang. Ik krijg steeds weer opnieuw energie van het creëren van mogelijkheden met Enver samen. Wilt u dat ook? Neem contact met ons op!

Wim
Samen met mijn vrouw zorg ik voor onze kleinzoon. Onze dochter kon de zorg voor haar kind niet aan en na een traject van uithuisplaatsing hebben wij hem in 2008 liefdevol in huis genomen. Wij konden niet leven met het idee dat onze kleinzoon elders zou opgroeien. Hierdoor kwam abrupt een eind aan het leven dat wij op dat moment hadden. Er kwam veel op ons af als gevolg van de ondertoezichtstelling, zittingen bij de rechtbank, pleegzorgtraject met een netwerkonderzoek, etc. De eerste vier jaar waren zwaar, doordat besluitvorming inzake het perspectief lang werd uitgesteld. Mede hierdoor kozen wij ervoor de voogdij bij JBRR te laten. Uiteindelijk werd door de rechter beslist dat onze kleinzoon voorgoed bij ons zou blijven wonen en door ons zou worden opgevoed. Onze dochter was daar erg blij mee. 

Ik zocht destijds contact met de POR om meer te weten te komen over pleegzorg en de wereld van de jeugdbescherming. Van 2013 t/m 2020 was ik secretaris en vormde ik, samen met voorzitter Marian Rink, het dagelijks bestuur van de POR. Verder werden wij lid van de NVP (Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen) en de SBPN (Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland). Ik heb ongelooflijk veel respect voor pleegouders die bewust kiezen voor het opvangen van andermans kinderen. Voor deze bevlogen pleegouders en hun pleegkinderen zet ik mij in en wil ik proberen hun leven wat overzichtelijker te maken. De POR wil de spreekbuis van alle pleegouders zijn. Laat ons weten wat wij voor je zouden kunnen doen om het leven gemakkelijker te maken. Meldt de obstakels die je op je pad als pleegouder tegenkomt zodat wij in goed overleg met Enver kunnen zoeken naar oplossingen.

Margreet
Mijn man en ik zijn sinds 4 jaar de trotse pleegouders van twee lieve zusjes van 5 en 6 jaar. Dit heeft ons leven verrijkt en verdiept. Wat is het mooi om zo’n proces van wennen, ingroeien en hechten met elkaar mee te mogen maken. Wat is het waardevol om het rugzakje van deze dametjes met hen en hun biologische moeder samen te mogen dragen, zodat deze al veel minder zwaar aanvoelt en zij zich zo optimaal als mogelijk is, kunnen ontwikkelen. Hoewel bij ons de samenwerking met de gezinsvoogd, pleegzorgwerker en de biologische familie heel soepel verloopt, hoor ik ook genoeg verhalen van situaties waarin dat anders zou kunnen. Of eigenlijk, gewoon anders zou moeten. Voor deze situaties wil ik mij sterk maken, mijn steentje bijdragen door mee te denken en mee te praten over wat er verbeterd kan worden, maar ook over wat er juist behouden moet worden. Ik wil u als onze achterban graag vertegenwoordigen in de POR. Belangrijk is dan wel dat wij van u horen, dus hierbij echt de nadrukkelijke uitnodiging om suggesties te melden, opvallendheden te melden, teleurstellingen te melden of aan te geven wat vooral behouden moet worden. We zullen discreet met alles wat u aangeeft omgaan! 

Angélique
Geluk kun je vermenigvuldigen door het te delen… ons huis en hart was groot genoeg, zo begonnen mijn man en ik samen aan pleegzorg. Inmiddels hebben we drie pleegkinderen: twee perspectiefbiedend, en één crisisplaats. De wegen van ‘pleegzorgland’ zijn soms ingewikkeld. Regels, voorzieningen, een diversiteit aan mensen die verantwoordelijk zijn…of niet… u herkent het vast. Iedereen doet zijn best, en soms lukt dat gewoon even niet goed genoeg, terwijl de oplossing er soms wel is, maar net niet op de juiste plaats. Nadat ons dat een paar keer overkwam, merkte ik dat het vaak geen onwil is, maar het aan elkaar verbinden van de juiste mensen en zaken. Zo ontstond mijn ambitie om niet alleen voor ‘onze’ pleegkids deze verbindingen te zoeken, maar ook te willen meedelen in het grote geheel. Sinds januari 2021 doe ik dit als secretaris van de POR, toen ik het stokje overnam van Wim. Met elkaar kunnen we soms zaken verbeteren, eenvoudiger maken, waar het voor een organisatie een proces is, terwijl het voor u, ons, en uiteindelijk om het kind zelf gaat. De POR is een plaats waar we met meerdere pleegouders zaken monitoren, gevraagd en ongevraagd onze adviezen overbrengen, teneinde de zorg voor “onze” pleegkids, hun ouders en betrokkenen te verbeteren. Deelt u mee? We horen graag wat u meemaakt, ook de mooie dingen!

Joke
Hallo mede-pleegouders! Mijn naam is Joke de Boer Sap, 12 jaar geleden begonnen als alleenstaande pleegouder. Een meisje is toen bij mij geplaatst en bij mij opgegroeid. Daarnaast heb ik heel wat noodbedjes en crisisplekjes gehad. Ik heb voor de POR gekozen, omdat ik ook graag wat inzicht wilde krijgen in de organisatie en dan ook meepraten en denken over pleegzorg, pleegouders en kinderen. Omdat ik alleenstaande pleegouder ben en al iets ouder, val ik onder een kleine groep die in een gelijke situatie zit. Voor mij betekent dat dat ik buitenshuis steun en praatpalen moet zoeken als het even lastig is. Omdat ik weet hoe moeilijk het soms kan zijn, heb ik ervoor gekozen om ook mee te doen aan het buddyproject. Ervaren pleegouders die een luisterend oor bieden aan beginnende pleegouders, of pleegouders die even wat extra’s nodig hebben. Mijn advies: Laat het aan de POR weten als je ook iets nodig hebt of met een vraag zit. Wij helpen graag!

Martiene
Rustend lid. In afwachting van ontwikkelingen in haar persoonlijk pleegzorgleven.

foto por (1)
De POR-leden van links naar rechts: Martiene, Marian, Margreet, Wim, Joke en Angélique.
 
Contact met de POR? 
Mail dan naar por.enver@gmail.com. 

Gepubliceerd op zaterdag 20 februari 2021
> Meer nieuws