Speerpuntenplan pleegouderraad Enver 2021-2022

Speerpuntenplan pleegouderraad Enver 2021-2022 image

Vandaag delen we het speerpuntenplan POR Enver 2021-2022 van onze pleegouderraad (POR). De POR is de officiële vertegenwoordiger van pleegouders van Enver. Contact met de POR? Mail dan naar por.enver@gmail.com

Korte samenvatting van de kern van dit verslag, voor de snelle lezer:

Wij zijn de POR (pleegouderraad) van Enver en onderschrijven diens motto: Samen. Sterker. Verder.

Samen:
We zijn er voor u, pleegouders, en willen met u samen alle aspecten rondom het pleegouderschap versterken. Wij zijn samenwerkingspartner van Enver, en geven daarom constructief kritisch, gevraagd en ongevraagd advies en input aan hen die het beleid rondom pleegzorg vorm geven. Wij volgen de ontwikkelingen in pleegzorgland binnen Nederland nauwlettend en stellen u op de hoogte van nieuwe en interessante ontwikkelingen.

Sterker:
Verbeteren van pleegzorg staat als hoogste goed in ons vaandel. Ons doel is pleegouders verstevigen. Hen sterker te maken door hen uit te rusten met voldoende kennis en tools om het kind te helpen groeien. 

Verder:
Nu en in de toekomst streven wij naar optimale communicatie met pleegouders en met Enver ten einde de pleegzorg op de kaart te zetten, te houden en door te ontwik-kelen. Want ieder kind verdient een gezin, en ieder pleeggezin verdient de best haalbare ondersteuning.

Samen Sterker: Het optimaliseren van de zorg aan kwetsbare (pleeg)kinderen kunnen we niet alleen. We hebben uw input nodig. U bent onze achterban en we horen graag uw signalen als dingen anders kunnen!

Sterker Verder. Met het bijhouden van allerlei landelijke ontwikkelingen, het oppikken van de signalen die u als pleegouders on geeft en onze brugfunctie naar Enver kunnen we uiteindelijk steeds een stukje sterker verder kunnen.

Kortom: Samen. Sterker. Verder!

Speerpunten:

Constructieve samenwerking met Enver
pleegoudertevredenheid
werving en matching pleegouders (mn in anderstalige doelgroepen)
scholing/ trainingen / thema-avonden
zorgondersteuning pleeggezinnen
buddyschap en vertrouwenspersoon
uitstroom van pleegkinderen ( breakdown, doorplaatsing of 18+)
communicatie met u middels email, nieuwsbrief, website.

Gepubliceerd op vrijdag 12 februari 2021
> Meer nieuws