Over pleegzorg / Actueel
Maatregelen Enver Pleegzorg tijdens coronavirus

Maart 2020 – In de strijd tegen het coronavirus zijn er door het kabinet scherpe maatregelen getroffen. Deze zijn tenminste tot 1 juni 2020 van kracht. De belangrijkste zaken voor pleegouders van Enver op een rij. Meer informatie

Geef je mening in de jongerenraad van Enver!

Januari 2020 – Praat mee in de jongerenraad over wat er goed gaat en hoe het beter kan. Meer informatie

Minder uitval pleegouders bij betere begeleiding

Januari 2020 – Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) hebben onderzoek gedaan naar de redenen dat pleegouders stoppen met pleegouder zijn. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Actieonderzoek Continu├»teit Pleegzorg, waaraan ook Enver deelneemt. Meer informatie

Pleegzorgvergoeding 2020 bekend

December 2019 – De hoogte van de vergoeding die pleegouders ontvangen, wordt ieder jaar landelijk door de overheid vastgesteld. Inmiddels zijn de bedragen voor 2019 bekend. Meer informatie