Over pleegzorg / Actueel
Pleegzorg Nederland: “lichte groei pleegzorg in 2019”

In 2019 hebben 16.700 pleeggezinnen zich ingezet voor de opvang van 23.272 jeugdigen. Het aantal pleegkinderen is met 530 toegenomen in vergelijking met 2018. Op 31 december 2019 woonden 19.042 jeugdigen bij pleegouders. De cijfers komen uit de Factsheet Pleegzorg 2019 van Pleegzorg Nederland, onderdeel van de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland. Meer informatie

Maatregelen Enver Pleegzorg tijdens coronavirus

Laatst geüpdatet 5 juni 2020 – Langzaamaan vinden we met elkaar onze draai in het ‘nieuwe normaal’. We blijven vanuit Enver hulp bieden aan kinderen, jongeren, ouders en pleegouders, ook al geven we dat soms net wat anders vorm. Er is een voorzichtige versoepeling zichtbaar in de maatregelen vanuit de overheid en dit is ook van invloed op onze hulp. Meer informatie

Geef je mening in de jongerenraad van Enver!

Januari 2020 – Praat mee in de jongerenraad over wat er goed gaat en hoe het beter kan. Meer informatie

Minder uitval pleegouders bij betere begeleiding

Januari 2020 – Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) hebben onderzoek gedaan naar de redenen dat pleegouders stoppen met pleegouder zijn. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Actieonderzoek Continuïteit Pleegzorg, waaraan ook Enver deelneemt. Meer informatie

Pleegzorgvergoeding 2020 bekend

December 2019 – De hoogte van de vergoeding die pleegouders ontvangen, wordt ieder jaar landelijk door de overheid vastgesteld. Inmiddels zijn de bedragen voor 2019 bekend. Meer informatie