23 maart 2016, Heindijk 16, 3079 PM, Rotterdam

Inloopavond voor pleegouders
Deze inloopavond is bedoeld voor pleegouders van FlexusJeugdplein, in het bijzonder netwerkpleegouders, om ervaringen met elkaar te delen. Er zijn geen vaste thema’s of onderwerpen. De pleegouders staan centraal en niet de problematiek van de pleegkinderen. Deelnemers kunnen (vooraf) onderwerpen aandragen maar ook vrij komen luisteren.

De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.30 uur op de Heindijk 16, 3079 PM in Rotterdam-Zuid.

Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Aanmelden kan via pleegouderraad@flexusjeugdplein.nl. Bij minder dan drie aanmeldingen gaat de bijeenkomst niet door.

Gezien de aard van de bijeenkomst is het niet gewenst dat kinderen aanwezig zijn. Wij verzoeken u vriendelijk om voor hen opvang te regelen.