22 april 2016, Heindijk 16, 3079 PM, Rotterdam

Inloopochtend voor pleegouders
De inloopochtend┬áis bedoeld voor pleegouders van FlexusJeugdplein om ervaringen met elkaar te delen. Er zijn geen vaste thema’s of onderwerpen. De pleegouders staan centraal tijdens de inloopochtend en niet de problematiek van de pleegkinderen. Deelnemers kunnen (vooraf) onderwerpen aandragen maar ook vrij komen luisteren.

De bijeenkomst is van 9.30 tot 11.30 uur op de Heindijk 16, 3079 PM in Rotterdam-Zuid.

Vooraf aanmelden is gewenst. Aanmelden kan via pleegouderraad@flexusjeugdplein.nl. Er kunnen maximaal 12 pleegouders deelnemen. Bij minder dan drie aanmeldingen gaat de bijeenkomst niet door.

Gezien de aard van de bijeenkomst is het niet gewenst dat jonge, niet -schoolgaande kinderen aanwezig zijn. Wij verzoeken u vriendelijk om voor hen opvang te regelen.