22 juli 2013, Reusel (Noord-Brabant)

Pleegzorgkamp
Maandag 22 juli t/m vrijdag 26 juli 2013: 6 t/m 10 jaar.
Het kamp is bedoeld voor (weekend)pleegkinderen, maar ook eigen kinderen kunnen deelnemen. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, krijgen pleegkinderen voorrang. Het pleegzorgkamp wordt begeleid door mensen die ruime ervaring hebben, zowel in het begeleiden van kampen, als ervaring in pleegzorg.

Kosten voor deelname
De deelnameprijs voor pleegkinderen van FlexusJeugdplein is € 80,00 per persoon. De prijs voor andere in het pleeggezin wonende kinderen is € 160,00.

Aanmelding
Vanaf 8 april 2013 kunnen (pleeg)kind(eren) aangemeld worden. Aanmeldingen verlopen via de begeleider pleegzorg of zijn/haar vervanger. Samen wordt het aanmeldingsformulier ingevuld en de begeleider levert dit in bij het kampsecretariaat. Op basis van de informatie uit de aanmelding wordt een voorlopige kampindeling gemaakt, hierbij houden wij rekening met zowel leeftijd als ontwikkelingsniveau van het kind. Nadat de aanmelding door ons verwerkt is, krijg je een bevestiging en verdere informatie over de betaling. Pas als de betaling bij ons binnen is, is de inschrijving voor het kamp definitief.

Neem voor meer informatie contact op met de begeleider pleegzorg.