30 november 2015, Heindijk 16, 3079 PM, Rotterdam

Themabijeenkomst: seksualiteit en intimiteit
Themabijeenkomst voor pleegouders van FlexusJeugdplein waar ingegaan wordt op hoe je als pleegouder omgaat met intimiteit en de seksuele ontwikkeling van je pleegkind.

Sprekers zijn Rianne Wouters, gedragsdeskundige pleegzorg, en Henny Slim, werkbegeleider pleegzorg bij FlexusJeugdplein. Naast een informatieve presentatie is er ook veel ruimte voor vragen.

De bijeenkomst is een herhaling van de bijeenkomst op 19 november jongstleden.

De bijeenkomst is van 20.00 uur tot 22.15 uur (inloop vanaf 19.45 uur).

Aanmelden
De bijeenkomst is bedoeld voor pleegouders van FlexusJeugdplein. Vooraf aanmelden is gewenst. Aanmelden kan door een mail te sturen naar werving@flexusjeugdplein.nl. Graag uw naam vermelden en het aantal personen waarmee u aanwezig zult zijn.