11 april 2017, Heindijk 16, 3079 PM Rotterdam

Training samenwerken met ouders
In deze training wordt in twee avonden het belang van een goede samenwerking tussen pleegouders en ouders belicht. Wat kunt u als pleegouder doen om deze samenwerking op een goede manier in stand te houden of te verbeteren? En hoe kunt u uw pleegkind ondersteunen in het contact met zijn of haar ouders? Aan het eind van de training gaat u naar huis met handvatten om de samenwerking met ouders (nog) beter vorm te geven. De training wordt gegeven door twee pleegzorgbegeleiders van FlexusJeugdplein.

Locatie en tijd
De training wordt gegeven aan de Heindijk 16 in Rotterdam van 19.30 tot 22.00 uur.

Aanmelden
U kunt zich voor de training aanmelden via uw pleegzorgbegeleider. De training bestaat uit twee bijeenkomsten (De tweede bijeenkomst is op 18 april). Voor de training is het van belang dat er een pleegkind bij u is geplaatst op het moment dat u de training volgt. De training is zowel voor beginnende als ervaren pleegouders.