15 februari 2016, Heindijk 16, 3079 PM, Rotterdam

Voorlichting pleegzorg
15 februari 2016 – Voorlichtingsbijeenkomst voor mensen die interesse hebben pleegouder te worden. Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd wat pleegzorg is, hoe u pleegouder kunt worden en wat het betekent om pleegouder te zijn.

De bijeenkomst is van 19.45 tot 22.00 uur op de Heindijk 16, 3079 PM in Rotterdam-Zuid.

Vooraf aanmelden is gewenst. Aanmelden kan door een mail te sturen naar werving@flexusjeugdplein.nl of te bellen, telefoon 010 22 11 999.

Meer informatie over hoe u pleegouder bij FlexusJeugdplein kunt worden, is te lezen op de website van FlexusJeugdplein.