26 oktober 2016, OBS De Draaimolen, Stellingmolen 12, 2992 DN, Barendrecht

Voorlichting pleegzorg
26 oktober 2016 – Voorlichtingsbijeenkomst voor mensen die interesse hebben pleegouder te worden. Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd wat pleegzorg is, hoe u pleegouder kunt worden en wat het betekent om pleegouder te zijn.

De bijeenkomst is bij OBS De Draaimolen, Stellingmolen 12, 2992 DN in Barendrecht

Vooraf aanmelden voor de bijeenkomst mag maar is niet noodzakelijk. Dit kan door een mail te sturen naar werving@flexusjeugdplein.nl of te bellen, telefoon 010 22 11 999.

Meer informatie over hoe u pleegouder bij FlexusJeugdplein kunt worden, vindt u op de website van FlexusJeugdplein.