Privacy Statement

Enver respecteert de privacy van gebruikers van deze website en zorgt voor een vertrouwelijke en zorgvuldige behandeling van aan ons via de website verstrekte informatie.

Cookies voor statistieken
Bezoekinformatie van deze website wordt gemeten en geanalyseerd met Google Analytics. Het IP-adres van uw internetaansluiting wordt gebruikt om onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer te verzamelen. We meten bijvoorbeeld hoe vaak bezoekers op de site komen, welke artikelen goed gelezen worden, welke webbrowsers er gebruikt worden en welke zoektermen er bij een zoekmachine zijn ingevuld om onze websites te vinden. Hiermee kunnen we onze website zowel qua vorm als inhoud optimaliseren en verbeteren. Uw IP-adres wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

Cookies voor functionaliteit
Deze website maakt tevens gebruik van functionele cookies. Hierdoor kunt u bij een vervolgbezoek op onze website worden herkend. Voordeel is dat uw persoonlijke instellingen bewaard blijven. De cookies bevatten slechts een uniek nummer, geen persoonsgegevens.

De door ons verzamelde informatie wordt niet aan derden verstrekt voor zover daar geen aanleiding toe is met het oog op onrechtmatige gedragingen.

Bezwaar tegen gebruik van cookies?
Bij bezwaar tegen het gebruik van cookies, kunt u in uw browser ‘cookies off’ instellen of de ‘cookies off’-button aanklikken. Accepteert u de cookies, dan blijven ze gedurende 5 jaar in uw computer.

Digitale nieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor onze digitale nieuwsbrief wordt uw e-mailadres door ons opgeslagen, zodat u automatisch de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangt. Uw e-mailadres wordt uitsluitend voor dit doel gebruikt en in géén geval aan derden verstrekt.