Terugkoppeling vragenlijst afgelopen zomer

Deze zomer heeft u van ons de vraag gehad om een vragenlijst in te vullen over corona, het Servicecentrum Pleegzorg en uw behoefte aan een bereikbaarheidsdienst. We vinden het ontzettend belangrijk om goed aan te sluiten bij uw behoefte als pleegouder. We zijn dan ook blij dat 214 pleegouders de vragenlijst hebben ingevuld. 

Bij dezen geven we u een terugkoppeling van de resultaten. Hierbij vindt u ook het verslag. 67% van de pleegouders is tevreden en 20% is een beetje tevreden over de informatievoorziening over corona (totaal 87%) vanuit Enver. 60% van de pleegouders heeft zich gesteund gevoeld door Enver en 22% een beetje (totaal 83%). Met name de heldere informatie en de persoonlijke aandacht door de pleegzorgbegeleider werd door veel pleegouders gewaardeerd. Een verbetering die meerdere keren werd genoemd, is de afstemming met de jeugdbeschermer over het beleid. Daar hebben we gehoor aan gegeven en er zijn aanvullende afspraken gemaakt tussen de bestuurders. 

Verder hebben we u ook vragen gesteld over het Servicecentrum Pleegzorg. De pleegouders die het servicecentrum kennen, zijn erg tevreden, maar er zijn ook nog veel pleegouders die het Servicecentrum Pleegzorg niet kennen. Dat is dus een verbeterpunt waarmee we aan de slag gaan. 

Ten slotte hebben we u gevraagd naar uw behoefte aan een bereikbaarheidsdienst. Slechts 21% van de pleegouders geeft aan behoefte te hebben aan een bereikbaarheidsdienst (naast de crisisdienst van het Crisis Interventie Team). Het ligt dan ook niet voor de hand om daar als Enver in te gaan investeren. Als u zelf wel behoefte heeft aan steun buiten kantoortijden, kunt u uiteraard met uw pleegzorgbegeleider overleggen om welke momenten dit gaat en wie u daarbij van steun zou kunnen zijn.