Afscheidsgroet Thea Roelofs

Beste pleegouder,

Eind deze maand neem ik afscheid als bestuurder van Enver. Na meer dan 40 jaar met veel plezier gewerkt te hebben in de jeugdzorg, is het nu tijd voor een andere fase. 

Bij mijn afscheid wil ik me ook graag tot u als pleegouders richten. De pleegzorg vormt een heel belangrijk onderdeel van Enver, omdat juist in de pleegzorg kinderen een thuis kunnen vinden, waarbij aandacht is voor hen en waar ze zich kunnen ontwikkelen. Of de opvang nu van kortere of van langere duur is, het is voor kinderen heel waardevol dat ze welkom zijn wanneer hun eigen ouders hen (tijdelijk) geen thuis kunnen bieden.

Afgelopen jaren heb ik intensief samengewerkt met de pleegouderraad van Enver en heb ik regelmatig pleegouders en pleegkinderen gesproken. Daarbij heb ik veel mooie verhalen gehoord en ook meegekregen hoe complex de rol van pleegouder kan zijn. Wat keer op keer terugkwam, was de flexibiliteit van pleegouders en de manier waarop zij voor pleegkinderen zorgen en zich inzetten voor hun ontwikkeling. Daarbij stellen pleegouders zich open voor de samenwerking met de biologische ouders, jeugdbescherming en de pleegzorgwerkers van Enver.

We hebben samen met de pleegzorgwerkers en de pleegouderraad in de afgelopen jaren ingezet op de ontwikkeling van de pleegzorg. Zo werken we aan een buddyproject voor pleegouders, werken we intensiever samen met gemeenten en werken we aan een betere aanpak om pleeggezinnen te ondersteunen wanneer er sprake is van ernstige gedragsproblemen. 

Tijdens deze coronapandemie is het ook voor u als pleegouder een extra drukke en soms zware tijd, waarin kinderen meer thuis zijn, er meer vanuit huis gewerkt wordt en ook een aantal pleegouders en pleegkinderen ziek zijn geworden. Het is hartverwarmend om te zien dat toch ook nu het belang van de kinderen voorop staat.

Ik wil u bedanken voor uw inzet en toewijding aan het pleegouderschap, elke dag opnieuw.

Inmiddels is Esther Reinhard als nieuwe bestuurder bij Enver gestart en zij zal het aanspreekpunt zijn voor de pleegouderraad. Ik heb er vertrouwen in dat zij, samen met onze andere bestuurder Arlette Sprokkereef, zal bijdrage aan de ondersteuning van pleegouders en de ontwikkeling van de pleegzorg.

Het ga u goed!

Thea Roelofs,
Bestuurder Enver