Contact / Bereikbaarheidsdienst

Wanneer er een crisissituatie is en u kunt uw vaste pleegzorgbegeleider niet bereiken, dan kunt u contact opnemen met Enver en vragen naar de leidinggevende van uw begeleider pleegzorg. Geef hierbij duidelijk aan dat het om een crisissituatie gaat. Buiten kantoortijden kunt u bij crisis gebruik maken van de bereikbaarheidsdienst van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR).

De medewerker van de bereikbaarheidsdienst zal u zo goed mogelijk informeren, adviseren, ondersteunen en indien nodig, een noodbed regelen voor uw pleegkind(eren). Indien het niet lukt de crisis te verminderen, dan zal de medewerker van de bereikbaarheidsdienst contact opnemen met Enver. De dienstdoende manager hulpverlening neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

De eerstvolgende werkdag neemt uw pleegzorgbegeleider of zijn/haar vervanger contact met u op om de situatie te bespreken.